Livmorhalsprogrammet – screening mot livmorhalskreft

Er du mellom 25 og 69 år? Kontakt legen, ta livmorhalsprøve og reduser risikoen for livmorhalskreft.

I Norge får alle kvinner fra 25 til 69 år brev med påminnelse fra Kreftregisterets Livmorhalsprogram når det er på tide å ta livmorhalsprøve (celleprøve av livmorhalsen). Livmorhalsprogrammet er et screeningprogram, hvor man systematisk undersøkelser friske mennesker – for å oppdage sykdom eller forstadier før symptomer viser seg.

Ved å ta livmorhalsprøve kan celleforandringer oppdages og behandles, og risiko for livmorhalskreft vil reduseres. Alle som har livmor bør følge Livmorhalsprogrammet, uavhengig av seksuell praksis og kjønnsidentitet. Det tar bare noen få minutter å ta prøven, og den kan tas hos fastlege, gynekolog og i noen tilfeller hos jordmor. 

Slik foregår det

1. Du får et brev i posten

Kvinner mellom 25 og 69 år får brev fra Kreftregisterets Livmorhalsprogram når det er på tide å ta livmorhalsprøve.

Kvinner under 25 år kan utvikle celleforandringer, men for ikke å risikere overbehandling starter Livmorhalsprogrammet ved 25 år (kreftregisteret.no).

Kvinner bør ta regelmessig livmorhalsprøve helt til de er 69 år. Oppdages ikke celleforandring ved den siste prøven, vil de svært sjelden utvikle livmorhalskreft. Kvinner over 70 år kan ta livmorhalsprøve, men får ikke lenger påminnelse.

Alle kvinner som har symptomer på at noe er galt med underlivet, skal ta kontakt med lege og få det undersøkt. Det gjelder uansett alder og når du tok prøven sist. 

2. Du bestiller time hos legen din

Kontakt legen og bestill time. Du betaler en egenandel. Ønsker du å gå til gynekolog, må du vanligvis ha henvisning fra legen din. Noen steder har også tilbud om å ta livmorhalsprøven hos jordmor.

Hvordan bør jeg forberede meg?

  • Ikke ta livmorhalsprøve mens du har menstruasjon.
  • Unngå helst samleie de siste to dagene før prøven.
  • Ikke bruk tamponger, fødselspreventivt skum, geléer, vaginale kremer eller vaginale medisiner de to siste dagene før prøven.
  • Har du spesielle behov du vil snakke med legen om? Ta gjerne med deg dette #sjekkdegkortet til legen.

3. Legen gjør en gynekologisk undersøkelse

Livmorhalsprøven tas med en liten børste som samler opp overflateceller fra livmorhalsen. For noen kan dette være litt ubehagelig, men det er vanligvis ikke vondt. Det er helt normalt at det blør litt etterpå.

Prøven undersøkes for HPV eller celleforandringer, avhengig av hvor gammel du er. 

For og mot screening av livmorhalsen

Antallet kvinner som får livmorhalskreft i Norge er redusert med 40 prosent siden 1950-tallet. I de senere årene har det vært en økning av unge kvinner som må behandles for grove celleforandringer og som rammes av livmorhalskreft. 

Fordeler ved screening

  • Internasjonale studier viser at kvinner som tar livmorhalsprøve regelmessig reduserer risikoen for å få livmorhalskreft med mer enn 80 prosent.
  • De som får kreft selv om de tar regelmessige celleprøver, har en lavere dødelighet av sykdommen fordi sykdommen blir oppdaget tidligere. 

Ulemper ved screening

  • Noen får kreft selv om de har deltatt i screeningprogrammet. Alle tilfeller av forstadier eller kreft fanges ikke opp, noe som kan gi kvinner en falsk trygghet.
  • Bedre metoder gjør at flere tilfeller oppdages, men også at flere uten alvorlige celleforandringer kalles inn til ekstra prøver. Dette kan føre til overdiagnostisering og overbehandling.
  • Det kan være vanskelig å vite om celleforandringene vil gå tilbake av seg selv eller utvikle seg til kreft om noen år. Enkelte kvinner kan derfor behandles for noe som ville gått over av seg selv.
  • Behandling av forstadier til kreft i livmorhalsen kan føre til unormale blødninger og en økt risiko for tidlig fødsel ved graviditet.

Vi oppfordrer til å delta i screening

Regelmessig screening fører til at færre får livmorhalskreft og færre dør. Derfor anbefaler vi at alle kvinner mellom 25 og 69 år deltar i Livmorhalsprogrammet.

Kontakt fastlegen, ta livmorhalsprøve og reduser risiko for livmorhalskreft.

Var dette nyttig?