Den ultrafiolette (UV) strålingen fra solarier er like intens som Syden-sol. Strålingssammensetningen i solarier er beregnet på å gi brunfarge. De avgir forholdsvis lite UVB i forhold til en stor mengde UVA-stråling. Det er bare UVB som induserer produksjon av vitamin D, mens både UVB- og UVA stråling bidrar til solbrenthet. Begge typer stråling er klassifisert som kreftfremkallende.

Solarium kan gi produksjon av vitamin D, men den økte hudkreftrisikoen er langt større og bedre dokumentert enn helsegevinster av økt vitamin D-nivå. De som har et lavt vitamin D-nivå, kan oppnå tilstrekkelig nivå gjennom kosten og tilskudd. Bruk av solarium er derfor uegnet som kilde til vitamin D. 

Les bakgrunnen og se kilder (pdf)
      

Disse står bak standpunktet

 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Folkehelseinstituttet
 • Kreftregisteret, Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
 • Legeforeningen (Den norske legeforening)
 • Hudlegeforeningen (Norsk forening for dermatologi og venerologi)
 • Norsk forening for allmennmedisin
 • Seksjon for hudsykdommer, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Oslo Universitetssykehus
 • Norsk forening for fotobiologi og fotomedisin (NOFFOF)
 • Norsk Melanom Gruppe
 • Kreftforeningen
 • Melanomforeningen