Rettigheter når barn og ungdom blir kreftsyke

Sykdom i familien medfører ofte nedgang i inntekt og ekstra utgifter. Mange foreldre må være borte fra jobb i perioder for å følge barnet til behandling, eller pleie barnet i hjemmet. Som forelder kan du ha ulike rettigheter.

Reise til behandling

Når et barn er sykt, og du som forelder må følge barnet til og fra behandling, kan du og barnet få dekket reise og opphold gjennom Pasientreiser. Ved innleggelse og utskrivning kan begge foreldrene ha rett til å følge og få dekket reiseutgiftene.

Sykehusoppholdet

Under sykehusoppholdet har barnet flere rettigheter, blant annet rett til å ha en eller begge foreldre hos seg, og få aktivisering og undervisning tilpasset sin alder. Det er egen forskrift om barns opphold i helseinstitusjon (lovdata.no). På Helsedirektoratets sider kan man også finne kommentarer til forskriften (helsedirektoratet.no). Normalt vil en av foreldrene få tilbud om overnatting på sykehuset, som oftest i samme rom som barnet. Dersom dette ikke er mulig skal sykehuset dekke annen overnatting. Forelderen har også rett til rimelig eller gratis mat under oppholdet.

Omsorgspenger

Foreldre har rett til å få omsorgspenger (nav.no), også kjent som syktbarn-dager når de må være borte fra arbeid når barnet er sykt med luftveisinfeksjon, omgangssyke og liknende. Hver foreldre har inntil 10 dager per kalenderår dersom de har ett eller to barn, 15 dager dersom de har tre eller flere barn. Retten til omsorgspenger gjelder som hovedregel ut året barnet fyller 12 år.

Det kan søke om ekstra omsorgsdager dersom:

  • barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet.
  • den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av for eksempel sykdom

Les mer om de midlertidig endringene i reglene for omsorgspenger på nav.no

Pleiepenger

Pleiepenger kan gis når du har omsorg for et barn under 18 år som trenger tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade og du må:

  • oppholde deg på en helseinstitusjon mens barnet er innlagt eller
  • være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie

Du kan også ha rett til pleiepenger ved pleie av personer over 18 år (egne barn) som har en utviklingshemning og som i tillegg er svært alvorlig syk.

Omsorgsstønad

Hvis du ikke har rett til pleiepenger, men har omfattende pleie- og omsorgsoppgaver kan du ha rett til omsorgsstønad fra kommunen.

Grunn- og hjelpestønad

Hvis barnets sykdom fører til nødvendige ekstrautgifter som du ikke hadde tidligere, kan du søke om grunnstønad hos NAV.

Hvis barnet har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, kan du søke om hjelpestønad hos NAV. Barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad, kan få forhøyet hjelpestønad (nav.no).

Opplæringspenger

Du kan få opplæringspenger (nav.no) dersom du må være borte fra arbeid mens du deltar i nødvendig opplæring fordi barnet ditt har en funksjonshemning eller sykdom.

Sykestipend fra Lånekassen

Dersom du er student kan du søke om sykestipend fra Lånekassen (lanekassen.no), hvis du ikke kan følge undervisningen på grunn av sykdom hos barn under 12 år. Les også studielån ved sykdom dersom barnet ditt er student.

Hva om jeg er alene med barn?

Det er tøft å stå med alene med det økonomiske ansvaret når man er alene med barn. Les mer om økonomisk støtte for deg som er alene med barn.

Bilde av ansatt på linjen for kreft

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.30

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pårørende

Reiseutgifter, pleiepenger og omsorgsstønad er noen av rettighetene pårørende kan ha,

Var dette nyttig?