Vi etablerer Vardesenter i Ålesund

Denne uken ble avtalene mellom Helse Møre og Romsdal HF og Kreftforeningen om etableringen av nytt Vardesenter på Ålesund sjukehus signert.

Bilde av prosjektgruppa bak Vardesenter Ålesund.
En gledens dag! Avtale om Vardesenter på Ålesund sjukehus er signert. På bildet: Prosjektleder Kathrine Skodje Grødal i klinikk for drift og eiendom, klinikksjef kreftbehandling og rehabilitering Jorun Bøyum, prosjektleder og onkolog Jo-Åsmund Lund og seksjonsleder kreftbehandling og palliasjon Liv Bodil Angvik Ipsen – alle fra Helse Møre og Romsdal. Foto: Helse Møre og Romsdal.

Det er første gang helseforetaket og Kreftforeningen inngår et samarbeid om et tilbud for kreftrammede i Møre og Romsdal. Etableringen av Vardesenteret er et unikt topartssamarbeid.

Vardesenteret er et mestringssenter for kreftpasienter, pårørende og etterlatte, med varierte aktiviteter og tilbud. Senteret skal være et sted å komme innom, en møteplass for uformelle samtaler, men også et sted for å få råd og veiledning om egen situasjon. Senteret vil være bemannet av fagpersoner, likepersoner og frivillig vertskap.

Åpner i nytt bygg i 2023

Det blir bygget et helt nytt bygg som skal huse det nye mestringssenteret. Selve bygget skal stå på området mellom kreftbygget og pasienthotellet.

Byggestart er planlagt i løpet av 2022. Vardesenteret vil bli åpent for besøkende allerede i 2023.

Vardesenteret skal være integrert som del av det praktiske pasientforløpet og helsetilbudet til kreftpasienter og pårørende.

Målet er at alle som er berørte av kreft kan komme innom Vardesenteret, og kunne få veiledning til å finne anbefalte tilbud i alle deler av utredning- og behandlingsforløpet.

– Vi har jobbet i mange år for å få etablert et Vardesenter i Ålesund. For å gi kreftpasienter et helhetlig tilbud, også utover den medisinske behandlingen, sier Jorun Bøyum, leder for Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering i Helse Møre og Romsdal.

– Derfor er det så gledelig at vi snart kan sette spaden i jorda.

Kompetansearena for kommuner

Vardesenteret ønsker også å bli en kompetansearena for fastleger, kreftkoordinatorer og annet helsepersonell i kommunene i fylket, da særlig med fokus på rehabilitering og senskader.

– I lys av at pakkeforløp hjem for kreftpasienter nå rulles ut, er det en kjempemulighet å bruke Vardesenteret som en kompetansearena for kommunene. Skal vi lykkes med å lage gode overganger mellom sykehus og kommunen for pasientene i Møre og Romsdal, kan Vardesenteret være en hub for å få til denne samhandlingen best mulig, sier Tom Anders Stenbro, distriktsleder for Kreftforeningen Midt-Norge.

Skal vi lykkes med å lage gode overganger mellom sykehus og kommunen for pasientene i Møre og Romsdal, kan Vardesenteret være en hub for å få til denne samhandlingen.

Tom Anders Stenbro, distriktsleder i Kreftforeningen Midt-Norge.

Bredt tilbud

Vardesentertilbudet er bygget på fire pilarer; fysisk aktivitet, kosthold og ernæring, psykososial støtte, og rehabilitering og mestring. Vardesenter-samarbeidet skal bidra til å styrke innovasjon, fagutvikling, forskning og kunnskapsformidling innenfor senterets satsingsområder.

Alle tilbud og aktiviteter på Vardesenteret er gratis, og er for alle som er berørte av kreft; pasienter, pårørende og etterlatte.

Det første Vardesenteret ble åpnet i 2010. Vardesenteret ved Ålesund sjukehus vil bli det åttende i rekken. Alle Vardesentrene finnes og driftes takket være gaver og innsamlede midler, samt støtte fra samarbeidspartnere og sponsorer. Arbeidet med å samle inn midler til det nye Vardesenteret i Ålesund starter denne våren.

Her har vi Vardesenter

  • Bergen (Haukeland Universitetssykehus)
  • Bodø (Nordlandssykehuset)
  • Oslo (Radiumhospitalet og Ullevål sykehus)
  • Stavanger (Stavanger Universitetssykehus)
  • Trondheim (St. Olavs hospital)
  • Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge HF).

Besøk Vardesenteret for mer info.

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Linda Skjærvik

Kommunikasjonsrådgiver

linda.skjaervik@kreftforeningen.no+47 952 02 952

Var dette nyttig?