Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge. Vi har 113 500 medlemmer, 27 000 frivillige, 190 medarbeidere og tusenvis av givere og støttespillere som skaper gjennomslag for kreftsaken med sitt engasjement. 

Arbeidet vårt er basert på innsamlede midler, og det er takket være alle dere som støtter oss at vi kan fortsette det livsviktige arbeidet for alle som rammes av kreft.

Slik kan du støtte Kreftforeningens arbeid

Våre mål

  • Færre skal få kreft
  • Flere skal overleve kreft
  • Bedre livskvalitet for pasienter og pårørende

Vår visjon: Et liv uten kreft

En viktig samfunnsaktør

Gjennom forskning, forebygging, informasjon, rådgivning og politisk arbeid bekjemper vi kreft lokalt, nasjonalt og globalt. 

Vi finansierer en betydelig andel av kreftforskningen i Norge og står bak flere store løft på kreftområdet. Mammografiscreening, Kreftregisteret, Vardesentre for pasienter og pårørende og kreftkoordinator i kommunene er eksempler på tiltak igangsatt av oss.

Aktuelt

Aktuelt

Følg med på aktuelle saker om hva vi mener og hvordan vi jobber for pasienter og pårørende, for at færre skal få kreft og at flere skal overleve.

Aktuelle saker
Løveskulpturen foran Stortinget i Oslo. Foto.

Vi påvirker

Vi er et talerør for pasienter og pårørende og står bak mange store løft på kreftområdet. Her er mer om noen av sakene vi er opptatt av.

Finn ut mer

Kontakt oss

21 49 49 21
post@kreftforeningen.no

Mandag til fredag: 09.00–15.45

Kontorer og adresser

Pengene kommer fram

Færre skal få kreft, flere skal overleve og de som rammes skal ha det så bra som mulig. 82 prosent av midlene går direkte til dette formålet. 16 prosent går til å skaffe nye inntekter, slik at vi kan fortsette arbeidet. Kun 2 prosent går til administrasjon.

Slik bruker vi pengene