KontaktSnakk med oss om kreft og vårt arbeid. Hos oss kan du få råd fra fagfolk.
Telefon21 49 49 21
post@kreftforeningen.no
BesøksadresseKongens gate 6
0153 Oslo

PostadresseKreftforeningen
Postboks 4 Sentrum
0101 Oslo
Organisasjonsnummer:
951 812 528

Vi jobber for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende.

Våre mål

  • Norge skal bli et foregangsland for kreftforebygging.
  • Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp.
  • Flere skal bli friske eller leve lenger med kreft.
  • Bedre livskvalitet for pasienter og pårørende.
  • En mer brukerorientert kreftomsorg.
  • Økt engasjement for kreftsaken.

En viktig samfunnsaktør

Gjennom forskning og forebygging, informasjon, støtte, rådgivning og politisk arbeid bekjemper vi kreft lokalt, nasjonalt og globalt. Vi finansierer en betydelig andel av kreftforskningen i Norge.

Vårt arbeid er basert på innsamlede midler, testamenter, gaver, medlemskontingenter og tippemidler. Takket være våre givere kan vi støtte et hundretalls forskningsprosjekter.

Vi går foran

Kreftforeningen står bak flere store løft på kreftområdet. Mammografiscreening, Kreftregisteret, Vardesentre for pasienter og pårørende og kreftkoordinator i kommunene er eksempler på tiltak igangsatt av oss.

I tillegg til hovedkontoret i Oslo, har vi åtte kontorer omkring i landet.

FaktureringVi benytter EHF-fakturering. Vår elektroniske adresse er vårt organisasjonsnummer.
Klikk her for å lese mer og se alternativer til EHF.
Var denne siden nyttig?