Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Om Kreftforeningen

Vi er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge med over 118 000 medlemmer og 27 000 frivillige. Arbeidet vårt er basert på innsamlede midler og gaver.

Vi jobber for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende.

Våre mål er:

  • Norge skal bli et foregangsland for kreftforebygging.
  • Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp.
  • Flere skal bli friske eller leve lenger med kreft.
  • Bedre livskvalitet for pasienter og pårørende.
  • En mer brukerorientert kreftomsorg.
  • Økt engasjement for kreftsaken.

Kreftforeningen er en viktig samfunnsaktør. Gjennom forskning og forebygging, informasjon, støtte, rådgivning og politisk arbeid bekjemper vi kreft lokalt, nasjonalt og globalt. Vi finansierer en betydelig andel av kreftforskningen i Norge, og er den største ikke-offentlige finansieringskilden til kreftforskning.

Vårt arbeid er basert på innsamlede midler, testamenter, gaver, medlemskontingenter og tippemidler. Takket være våre givere kan vi støtte et hundretalls forskningsprosjekter.

Kreftforeningen går foran. Vi står bak flere store løft på kreftområdet. Mammografiscreening, Kreftregisteret, Vardesentre for pasienter og pårørende og kreftkoordinator i kommunene er eksempler på tiltak igangsatt av oss.

I tillegg til hovedkontoret i Oslo, har vi åtte kontorer omkring i landet.