Vi jobber for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende.

KontaktKontakt vår rådgivningstjeneste om du ønsker råd eller veiledning i forbindelse med kreft.

Våre mål er:

  • Norge skal bli et foregangsland for kreftforebygging.
  • Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp.
  • Flere skal bli friske eller leve lenger med kreft.
  • Bedre livskvalitet for pasienter og pårørende.
  • En mer brukerorientert kreftomsorg.
  • Økt engasjement for kreftsaken.

For andre henvendelser:
Telefon21 49 49 21

Åpningstid:
09.00 - 15.45

Kreftforeningen er en viktig samfunnsaktør. Gjennom forskning og forebygging, informasjon, støtte, rådgivning og politisk arbeid bekjemper vi kreft lokalt, nasjonalt og globalt. Vi finansierer en betydelig andel av kreftforskningen i Norge, og er den største ikke-offentlige finansieringskilden til kreftforskning.

post@kreftforeningen.no

Vårt arbeid er basert på innsamlede midler, testamenter, gaver, medlemskontingenter og tippemidler. Takket være våre givere kan vi støtte et hundretalls forskningsprosjekter.

BesøksadresseKongens gate 6
0153 Oslo

Kreftforeningen går foran. Vi står bak flere store løft på kreftområdet. Mammografiscreening, Kreftregisteret, Vardesentre for pasienter og pårørende og kreftkoordinator i kommunene er eksempler på tiltak igangsatt av oss.

PostadresseKreftforeningen
Postboks 4 Sentrum
0101 Oslo
Organisasjonsnummer:
951 812 528

I tillegg til hovedkontoret i Oslo, har vi åtte kontorer omkring i landet.

FaktureringVi benytter EHF-fakturering. Vår elektroniske adresse er vårt organisasjonsnummer.
Klikk her for å lese mer og se alternativer til EHF.
Var denne siden nyttig?