Det gis støtte til en eller flere parykker eller hodeplagg inntil 5.725 kroner per kalenderår. Dersom du har flekkvis hårtap kan det i stedet gis støtte til delparykk, hårdel, tupé eller hårintegrasjon og hårforlengelse (hair-extension) innenfor samme stønadsgrense. Dersom parykken, hodeplagget eller annen hårerstatning du har valgt koster mer, må du betale mellomlegget selv.

Reagerer du allergisk mot syntetisk materiale eller hodeformen din er slik at parykken må tilpasses kan du få dekket inntil 14.825 kroner per kalenderår. Personer under 30 år kan få dekket to individuelt tilpassede parykker eller inntil seks syntetiske parykker per kalenderår uten hensyn til stønadsgrensen, men likevel begrenset til rimeligste løsning.

Du kan ikke få støtte til:

  • stell og vedlikehold av parykk/hår med hårforlengelse/-hårintegrasjon
  • ulike former for hårimplantasjon/-transplantasjon
  • behandling for å få håret tilbake
  • tatovering av øyebryn

Hvordan søker jeg?

For å få støtte til parykk, hodeplagg eller annen hårerstatning må du ha en legeerklæring som forklarer hvorfor du trenger det. Dersom du skal ha parykk eller annen hårerstatning må du selv finne en parykkforhandler/leverandør og bestille og eventuelt få tilpasset denne/disse. Hodeplagg må ikke kjøpes hos spesiell forhandler/leverandør.

Du kan velge å legge ut for parykken/hodeplagget selv og søke refusjon i etterkant eller du kan søke om forhåndsgodkjennelse dersom du vil være sikker på at NAV dekker utgiftene. Flere parykkforhandlere/leverandører har avtale om direkteoppgjør, det vil si at de sender faktura direkte til NAV slik at du slipper å legge ut for beløpet selv. Mange krever at du har søkt og fått forhåndsgodkjenning for kjøp av parykk/annen hårerstatning i forkant.

Du må sende samme søknadsskjema til NAV enten du søker refusjon eller forhåndsgodkjenning.

Du kan få dekket reiseutgifter til nærmeste forhandler/leverandør fra NAV. Har du hatt reiseutgifter må du søke om refusjon fra NAV på eget søknadskjema.

Du må huske å sende søknaden innen seks måneder fra du gjorde kjøpet/kjøpene for å unngå foreldelsesfrist for refusjon av utgiftene dine. Husk å legge ved legeerklæring og originale kvitteringer på det du har betalt.