Mammografiscreening

Kvinner mellom 50 og 69 år får tilbud om mammografi, som er en røntgenundersøkelse av brystene, annet hvert år gjennom det offentlige Mammografi-programmet. Du må betale en egenandel på 250 kroner som dekker mammografiundersøkelsen.

Denne egenandelen kan du ikke skrive av på egenandelskortet. Du får heller ikke dekket reiseutgifter for reise til undesøkelse i regi av Mammografi-programmet.

Snakk med oss Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, også spørsmål om korona og kreft. Vi hjelper både voksne og barn. Tjenesten er gratis, og du kan være anonym. Vi snakker norsk og engelsk. Ring21 49 49 21 Mandag–fredag: 09.00–15.00 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag–fredag: 09.00–15.00

Mammografi av medisinske grunner

Dersom det er behov for mammografiundersøkelse av medisinske grunner, vil legen henvise deg til undersøkelse. Henvisning ved mistanke om kreft skal sendes til et av de 16 brystdiagnostiske senterne i den helseregionen du tilhører.

Lege ved brystdiagnostisk senter vurderer henvisningen før du får time. Alvorlighetsgraden på henvisningen avgjør hvor fort du får time. Du kan bli henvist til et privat røntgeninstitutt som det er inngått driftsavtale med for å bedre kapasiteten.

Ved henvisning til mammografi betaler du vanlig egenandel på 250 kroner enten det er i det offentlige eller hos privat røntgeninstitutt med driftsavtale med det offentlige.

Egenandelen kan skrives av på egenandelstak 1. Reiseutgiftene kan dekkes gjennom Pasientreiser.

Årlig kontroll etter brystkreft

Kvinner som er behandlet for brystkreft skal som hovedregel følges opp i ti år etter avsluttet behandling, blant annet med årlig kontroll med mammografi. Du kan bli innkalt til mammografiundersøkelse på sykehuset eller et privat røntgeninstitutt som det er inngått driftsavtale med. Du betaler vanlig egenandel på 245 kroner for undersøkelsen enten det er i det offentlige eller hos privat røntgeninstitutt med driftsavtale med det offentlige.

Egenandelen kan skrives av på egenandelstak 1. Reiseutgiftene kan dekkes gjennom Pasientreiser.

Genetisk oppfølging

Dersom du får oppfølging på grunn av arvelig kreft vil mammografi inngå som en del av oppfølgingen etter avtale med genetisk avdeling på sykehuset.

Brystprotese

Du får støtte til både kjøp og fornyelse av brystprotese etter brystkreftoperasjon der brystet er helt eller delvis fjernet. Etter operasjonen får du vanligvis en midlertidig vattprotese på sykehuset. Dersom du har behov for fortsatt bruk av vattprotese vil du få dekket utgiftene til det.

En mer varig brystprotese består som oftest av flere lag med silikon og er fylt med silikon eller saltvann. Det finnes flere typer løse proteser til å plassere i BH-en. Andre typer brystproteser kan festes direkte på huden med ulike festemateriell. Du kan få dekket tilbehør som festeplater og utgifter til brystvorte med lim. Du får kun støtte til proteser som står i produkt- og prislisten til NAV.

Det som ikke dekkes er utgifter til salver, kremer, såper og andre rensemidler som brukes i forbindelse med liming av brystprotesen på huden.

Brystkreftforeningen har oversikt over proteseforhandlere. Du må fremlegge søknad til NAV. Du trenger en legeerklæring ved første kjøp.

Dersom du har hatt reiseutgifter i forbindelse med kjøp og tilpasning av brystprotese kan dette dekkes ved søknad til NAV.

Spesial-BH

Du får dekket kjøp av en spesial-BH ved førstegangsanskaffelse av brystprotese. En spesialbrystholder er en BH som har egen lomme med plass til brystprotesen. Engangsdekning er inntil 800 kroner.

Du må selv legge ut for BH-en og få refundert utgiftene etterpå. Du kan søke refusjon fra NAV på eget søknadsskjema og vedlegge kvittering og legeerklæring som bekrefter at det er første gangs tilpasning av brystprotese. Søknaden må sendes senest innen seks måneder etter kjøpet.
Det er kun BH som dekkes, spesielle klær som badedrakt med lommer dekkes ikke.

Vær klar over at flere kjedebutikker har rimelige priser på protese BH.