Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Mammografi, brystprotese og BH

Har du henvisning til mammografi betaler du kun en vanlig egenandel for undersøkelsen. Dersom du har fjernet hele eller deler at brystet får du dekket utgifter til kjøp av brystprotese og første tilpasning av spesial-BH.

Mammografiscreening

Kvinner mellom 50 og 69 år har tilbud om mammografi gjennom det offentlige Mammografi-programmet der du blir innkalt til undersøkelse annet hvert år. Du må betale en egenandel på 245 kroner som dekker selve mammografiundersøkelsen og eventuelle tilleggsundersøkelser. Beløpet kan du ikke føre på egenandelskortet. Reiseutgifter må du dekke selv.

Mammografi av medisinske grunner

Dersom det er behov for mammografiundersøkelse av medisinske grunner, vil legen henvise deg til undersøkelse. Henvisning ved mistanke om kreft skal sendes til et av de 16 brystdiagnostiske sentere i den helseregionen du tilhører.

Lege ved brystdiagnostisk senter vurderer henvisningen før du får time. Alvorlighetsgraden på henvisningen avgjør hvor fort du får time.

Du kan bli henvist til et privat røntgeninstitutt som det er inngått avtale med for å bedre kapasiteten.

Du betaler vanlig egenandel som for røntgenundersøkelse i det offentlige og til privat røntgeninstitutt med driftsavtale med det offentlige. Nødvendig reise dekkes etter gjeldende regler.

NB! Dersom legen henviser deg til et privat røntgeninstitutt uten driftsavtale må du betale hele undersøkelsen selv. Det kan være opp til 1700 kroner. 

Årlig kontroll etter brystkreft

Kvinner som er behandlet for brystkreft skal følges opp i ti år etter avsluttet behandling blant annet med årlig kontroll med mammografi. De skal henvises til brystdiagnostisk senter. Du betaler vanlig egenandel for undersøkelsen. 

Genetisk oppfølging

Dersom du får oppfølging på grunn av arvelig kreft vil mammografi inngå som en del av oppfølgingen etter avtale med genetisk avdeling på sykehuset.

Brystprotese

Du får støtte til både kjøp og fornyelse av brystprotese etter brystkreftoperasjon der brystet er helt eller delvis fjernet. Etter operasjonen får du vanligvis en midlertidig vattprotese på sykehuset. Dersom du har behov for fortsatt bruk av vattprotese vil du få dekket utgiftene til det.

En mer varig brystprotese består som oftest av flere lag med silikon og er fylt med silikon eller saltvann. Det finnes flere typer løse proteser til å plassere i BH-en. Andre typer brystproteser kan festes direkte på huden med ulike festemateriell. Du kan få dekket tilbehør som festeplater og utgifter til brystvorte med lim. Det som ikke dekkes er utgifter til salver, kremer, såper og andre rensemidler som brukes i forbindelse med liming av brystprotesen på huden. Brystkreftforeningen har oversikt over proteseforhandlere. Du trenger en legeerklæring ved første kjøp.

Dersom du har hatt reiseutgifter i forbindelse med kjøp og tilpasning av brystprotese kan dette dekkes ved søknad til NAV.

Spesial-BH

Du får dekket kjøp av en spesial-BH ved førstegangsanskaffelse av brystprotese. En spesialbrystholder er en BH som har egen lomme med plass til brystprotesen. Engangsdekning er inntil 780 kroner.

Du må selv legge ut for BH-en og få refundert utgiftene etterpå. Du kan søke refusjon fra NAV på eget søknadsskjema og vedlegge kvittering og legeerklæring som bekrefter at det er første gangs tilpasning av brystprotese. Søknaden må sendes senest innen seks måneder etter innkjøpet.
Det er kun BH som dekkes, spesielle klær som badedrakt med lommer dekkes ikke.

Vær klar over at flere kjedebutikker har rimelige priser på protese BH.