Bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning som skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lave inntekter og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om ordningen, men det er kommunen som har all kontakt med søkere og som du skal søke til.

Kan jeg få bostøtte?

For å kunne få bostøtte må du

  • være over 18 år
  • være under 18 år og ha barn
  • boligen må fylle visse kriterier
  • studenter får som hovedregel ikke bostøtte, men det finnes unntak
  • ikke ha samlet inntekter i husstanden som overstiger fastsatt inntektsgrense

Du kan sjekke inntektsgrenser og om du kan ha rett til bostøtte på husbanken.no.

Hvordan søker jeg?

Kontakt kommunen din du trenger råd og veiledning. Her får du også søknadskjema og kan få hjelp med søknaden. Du kan også søke elektronisk eller skrive ut søknadsskjema på Husbankens hjemmeside.

Det gis månedlige vedtak. Får du innvilget bostøtte, overføres søknaden din automatisk til neste måned. Dersom det skjer endringer i dine inntekter, utgifter, du flytter eller lignende, må du melde fra til kommunen.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.45

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pasienter

Du kan få støtte til utgifter som reise, tannlege, medisiner, parykk og bandasjer.

Var dette nyttig?