Hjelpemidler ved lymfødem


Lymfødem kan oppstå etter fjerning av lymfeknuter og etter strålebehandling. Det er en kronisk sykdom som gir væskeansamling eller hevelse i blant annet armer og ben. Du kan få dekket hjelpemidler ved behandling av lymfødem.

Hva kan du få?

Det er fysioterapeuter med spesialkompetanse i lymfødembehandling som behandler lymfødem. Hjelpemidler i behandlingen er kompresjonsstrømper, støttebandasjer og pulsator (trykkmassasjeapparat).

Det er de regionale helseforetakene som har ansvar for dekning av utgifter til behandlingshjelpemidler ved lymfødembehandling. Du finner oversikt over de ulike behandlingshjelpemiddelenhetene, ulike behandlingshjelpemidler og søknadsskjema hos behandlingshjelpemidler.no

De fleste behandlingshjelpemiddelenhetene har avtale med fysioterapeuter som har spesialkompetanse i lymfødembehandling. Fysioterapeuten tar mål og kan bestille og tilpasse kompresjons- og bandasjemateriell for deg.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21Om rådgivningstjenesten

Var dette nyttig?