Mammografi, brystprotese og BH

Har du henvisning til mammografi betaler du som hovedregel kun en vanlig egenandel for undersøkelsen. Dersom du har fjernet hele eller deler av brystet får du dekket utgifter til kjøp av brystprotese og første tilpasning av spesial-BH.

Mammografi

Mammografi, som er en røntgenundersøkelse av brystene, tas i flere ulike situasjoner. Hva du må betale avhenger av hvorfor undersøkelsen tas.

Mammografi som screening

Kvinner mellom 50 og 69 år får tilbud om mammografi annet hvert år gjennom det offentlige screeningprogrammet Mammografiprogrammet.

Du må betale en egenandel på 267 kroner for mammografiundersøkelsen. Egenandelen inngår ikke frikortordningen. Du får heller ikke dekket reiseutgifter fra Pasientreiser for reise til undersøkelse i regi av Mammografiprogrammet.

Mammografi av medisinske grunner

Dersom det er behov for mammografiundersøkelse av medisinske grunner, vil legen henvise deg til undersøkelse. Henvisning ved mistanke om kreft skal sendes til et av de 16 brystdiagnostiske senterne i den helseregionen du tilhører. Du kan bli innkalt til et privat røntgeninstitutt som det er inngått driftsavtale med.

Ved henvisning til mammografiundersøkelse av medisinske grunner betaler du vanlig egenandel på 267 kroner enten det er i det offentlige eller hos privat røntgeninstitutt med driftsavtale med det offentlige. Egenandelen inngår i opptjening til frikort for helsetjenester. Reiseutgiftene kan dekkes gjennom Pasientreiser.

Mammografi som årlig kontroll etter brystkreft

Kvinner som er behandlet for brystkreft skal som hovedregel følges opp i ti år etter avsluttet behandling, blant annet med årlig kontroll med mammografiundersøkelse. Du kan bli innkalt til mammografiundersøkelse på sykehuset eller et privat røntgeninstitutt som det er inngått driftsavtale med.

Du betaler vanlig egenandel på 267 kroner for undersøkelsen enten det er i det offentlige eller hos privat røntgeninstitutt med driftsavtale med det offentlige. Egenandelen inngår i opptjening til frikort for helsetjenester. Reiseutgiftene kan dekkes gjennom Pasientreiser.

Mammografi ved genetisk oppfølging

Dersom du får oppfølging på grunn av arvelig kreft vil mammografi inngå som en del av oppfølgingen etter avtale med genetisk avdeling på sykehuset.

Ved henvisning til mammografiundersøkelse som en del av den genetiske oppfølgingen betaler du også vanlig egenandel på 267 kroner enten det er i det offentlige eller hos privat røntgeninstitutt med driftsavtale med det offentlige. Egenandelen inngår i opptjening til frikort for helsetjenester. Reiseutgiftene kan dekkes gjennom Pasientreiser.

Du ønsker selv en mammografiundersøkelse

Alle som skal ha en mammografiundersøkelse må ha henvisning fra legen sin. Dersom du selv ønsker en mammografiundersøkelse og legen ikke finner grunnlag for å henvise deg av medisinske grunner, vil fastlegen henvise deg til en privat røntgeninstitutt. Du blir da henvist på bakgrunn av eget ønske og må dekke undersøkelsen selv. De fleste private røntgeninstitutt tar cirka 1500 kroner og oppover for en mammografiundersøkelse. Reiseutgiftene for denne undersøkelsen dekkes ikke gjennom Pasientreiser.

Brystprotese

Du kan få støtte til både kjøp og fornyelse av brystprotese etter brystkreftoperasjon der brystet er helt eller delvis fjernet. Etter operasjonen får du vanligvis en midlertidig vattprotese på sykehuset. Dersom du har behov for fortsatt bruk av vattprotese vil du få dekket utgiftene til det. En mer varig brystprotese består som oftest av flere lag med silikon og er fylt med silikon eller saltvann. Det finnes flere typer løse proteser til å plassere i BH-en. Andre typer brystproteser kan festes direkte på huden med ulike festemateriell. Du kan få dekket tilbehør som festeplater og utgifter til brystvorte med lim.

Du får kun støtte til proteser som står i produkt- og prislisten til NAV. Du får ikke dekket utgifter til salver, kremer, såper og andre rensemidler som brukes i forbindelse med liming av brystprotesen på huden.

Brystkreftforeningen har oversikt over proteseforhandlere. Du må fremlegge søknad om brystprotese til NAV. Du trenger en legeerklæring ved første kjøp. Brystproteser kan fornyes når dette er nødvendig. En brystprotese holder vanligvis i ett til tre år, litt avhengig av hvilke type protese man har. Som regel er det ikke nødvendig med legeerklæring ved søknad om fornyelse.

Dersom du har hatt reiseutgifter i forbindelse med kjøp og tilpasning av brystprotese kan dette dekkes ved søknad til NAV.

Spesial-BH

Du får dekket kjøp av en spesial-BH ved førstegangsanskaffelse av brystprotese. En spesialbrystholder er en BH som har egen lomme med plass til brystprotesen. Det gis en engangsytelse til kjøp av slik bh på inntil 800 kroner.

Du må selv legge ut for BH-en og få refundert utgiftene etterpå. Du må søke refusjon fra NAV på eget søknadsskjema og vedlegge kvittering og legeerklæring som bekrefter at det er førstegangs tilpasning av brystprotese. Søknaden må sendes senest innen seks måneder etter kjøpet.

Det er kun BH som dekkes, spesielle klær som badedrakt med lommer dekkes ikke.

Flere av de store kjedebutikkene selger protese-BH til rimelige priser.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.45

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pasienter

Du kan få støtte til utgifter som reise, tannlege, medisiner, parykk og bandasjer.

Var dette nyttig?