Medisiner og utstyr

Medisiner og medisinsk utstyr kan gis på blå resept som innebærer at du betaler en egenandel. Når du har fått frikort vil medisinene eller utstyret være gratis ut året. Du kan i noen tilfeller få dekket utgifter til medisiner og medisinsk utstyr som ikke er på blå resept gjennom bidragsordningen.

Blå resept

Du kan få dekket medisiner og medisinsk utstyr for langvarige og alvorlige sykdommer. Dette kan dekkes gjennom ulike ordninger:

  • Forhåndsgodkjent refusjon, legen kan skrive ut medisin/legemidler, næringsmidler og medisinsk utstyr direkte på blå resept.
  • Individuell stønad, legen kan på vegne av deg søke om å få medisiner/ legemidler som ikke er forhåndsgodkjent for refusjon på blå resept. Dette gjelder også næringsmidler til spesielle formål, for eksempel næringsdrikker/proteinpulver, jern-, kalium- og magnesiumtilskudd og ulike vitaminer.
  • Revaksinering etter stamcelletransplantasjon får du dekket på blå resept gjennom Blåreseptforskriften § 4.

Du kan lese mer om hva som kan dekkes på blå resept i blåreseptforskriften.

Hva må jeg betale?

Når du henter ut medisiner, medisinsk utstyr eller næringsmidler på blå resept må du betale en egenandel på 39 prosent av prisen, men begrenset til 520 kroner hver gang. Egenandelen inngår i egenandelstak 1, og du får frikort når du har betalt 2369 kroner per kalenderår. Du skal da ikke betale noe ut året.

Barn under 16 år og minstepensjonister skal ikke betale egenandel på blå resept.

Medisinbytte

Når du er på apoteket for å hente ut medisiner kan apoteket foreslå at du bytter til et rimeligere alternativ. Denne medisinen skal ha samme virkestoff og virkning. Ordningen heter medisinbytte i apotek.

Det er opp til deg å velge å bytte, men refusjonen gjelder kun for det rimeligste alternativet. Dersom du ikke vil bytte må du betale mellomlegget selv og og beløpet kan ikke skrives av på egenandelskortet. Legen kan reservere mot medisinbytte dersom det er medisinske grunner til det. Legen din får ikke beskjed fra apoteket om at du har byttet medisin. Et godt råd er å informere legen din om dette.

H-resept

Når du behandles på sykehus, har sykehuset ansvar for å dekke de legemidlene og medisinene du får under behandlingen. Sykehuset har også ansvar for legemidler som brukes i behandling som skjer utenfor sykehus når det er sykehuset som styrer behandlingen eller følger opp på annen måte. Disse legemidlene gis på h-resept. H-reseptlegemidler kan hentes ut på alle apotek.

Kan jeg få dekket andre medisiner og medisinsk utstyr?

Medisiner/legemidler og næringsmidler på hvit resept eller de som er reseptfrie kan i noen tilfeller dekkes gjennom bidragsordningen. Hovedregelen er at du kan få dekket 90 prosent av utgifter som overstiger 1927 kroner (egenbetaling for 2020). Denne «egenandelen» inngår ikke i frikortordningen. Søknaden må være sendt inn til Helfo innen 30. juni året etter at du hadde utgiftene.

I bidragsordningen kan du blant annet få dekket:

  • legemiddel på hvit resept er avviklet, men det finnes en overgangsordning
  • bandasjemateriell/medisinsk utstyr/reseptfrie legemidler i behandling av kroniske sår, for eksempel kreftsår

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–Fredag: 09.00–15.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pasienter

Du kan få støtte til utgifter som reise, tannlege, medisiner, parykk, bandasjer og lignende.

Mer om økonomi og rettigheter

Både pasienter og pårørende har rett til økonomisk støtte. Se hva du kan søke om støtte til.

Var dette nyttig?