Økonomisk sosialhjelp

Dersom du ikke har nok penger til nødvendige utgifter som mat, strøm og boutgifter kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp, ofte kalt sosialhjelp.

Hvem kan få?

For å kunne få sosialhjelp må du :

  • være over 18 år
  • i utgangspunktet ha lovlig opphold i Norge
  • ha prøvd alle andre muligheter til å forsørge deg selv, for eksempel gjennom arbeidsinntekt, trygdeytelser eller egne midler

Hvis du har penger i banken eller annen formue, kan det kreves at du bruker eller realiserer disse midlene før du kan få sosialhjelp. Dersom du kan ha rett på bostøtte vil det kreves at du søker dette.

Selv om du har noe inntekt kan du likevel ha rett på sosialhjelp slik at du får et forsvarlig livsopphold. Denne ytelsen kalles ofte supplerende sosialhjelp.

Økonomisk sosialhjelp skal i utgangspunktet være en midlertidig ytelse. Målet er at du skal klare deg selv med egen inntekt som for eksempel arbeidsinntekt eller trygdeytelse.

Hvor mye kan jeg få ?

Staten har gitt veiledende satser for sosialhjelp, men noen kommuner bruker egne fastsatte satser. Satsene skal kun være veiledende for beregning av sosialhjelpen i den enkelte sak. NAV skal gjøre en konkret vurdering av dine faktiske behov og din totale livssituasjon.

Hvis du har utgifter til lege, medisiner, tannlege, fysioterapeut eller lignende, kan du også søke om å få dekket dette.

Ekstrautgifter til barn i forbindelse med jul, konfirmasjon og lignende kan også gis. Dette gis som regel til langtidsmottakere av sosialhjelp etter «kan» paragraf.

NAV skal samtidig gi deg råd og veiledning om dine rettigheter og muligheter og vurdere tiltak som kan gjøre deg økonomisk selvhjulpen, for eksempel trygderettigheter og økonomisk rådgivning.

Hvordan søker jeg?

Du må søke NAV i den kommunen du bor eller oppholder deg i. Mange kommuner har søknadsskjema tilgjengelig på deres hjemmeside slik at du kan skrive den ut. I mange kommuner kan du også søke om sosialhjelp digitalt. Du kan også hente søknadsskjema hos ditt lokale NAV-kontor.

Dersom du har spørsmål om sosialhjelp kan du stille spørsmål på NAVs chattjeneste. Du kan også avtale et møte med en saksbehandler. Du har anledning til å ta med deg en venn eller bekjent på møtet. Hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknaden skal NAV-kontoret hjelpe deg. Hovednummeret til NAV er 55 55 33 33.

Dersom du er syk eller av andre grunner ikke har mulighet til å oppsøke NAV-kontoret, kan du be om at en ansatt fra NAV kommer hjem til deg.

Du må fylle ut et søknadsskjema og vedlegge nødvendig dokumentasjon som viser ditt hjelpebehov. I alle tilfeller må du fremlegge legitimasjon, tilhørighet til kommunen/bydelen (leiekontrakt) og inntektene og utgiftene som du har. Her finner du eksempler på annen dokumentasjon som kan være nødvendig å fremlegge.

Ved nødsituasjon

Dersom du er i en økonomisk nødsituasjon for eksempel at du er helt uten penger til å klare deg, kan du søke nødhjelp. En slik søknad skal behandles raskt slik at du sikres penger til mat og helt nødvendige utgifter som for eksempel medisiner.

Klage

Du skal få et skriftlig svar på søknaden. Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker.

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.45

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Økonomisk støtte til pasienter

Du kan få støtte til utgifter som reise, tannlege, medisiner, parykk og bandasjer.

Var dette nyttig?