Er du syk, kan de daglige oppgavene være vanskelig å gjennomføre. Kommunen har ansvaret for å tilby forsvarlig helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. Du må søke kommunen din dersom du trenger hjelp i hverdagen. 

Det er flere organisasjoner som organiserer mye godt frivillig arbeid i kommunene. Dette kan være et godt tillegg til hjelp fra det offentlige. 

Tilsyn og pleie i hjemmet

Hjemmesykepleien kan bistå deg med hjelp til medisinering, stell av sår, personlig hygiene og lignende. Hjelpen kan også innebære regelmessig støttesamtaler med en kreftsykepleier eller psykiatrisk sykepleier. Hjemmesykepleien kan også hente ut medisiner for deg. 

Fransiskushjelpen i Oslo har tilbud om pleie i hjemmet i livets sluttfase.

Praktiske gjøremål i hus og hage

Kommunen tilbyr også hjemmehjelp, ofte kalt praktisk bistand i hjemmet. Hjemmehjelpen kan bistå med vask av hus og klesvask. Noen kommuner har tilbud om utkjøring av mat og/eller dagsenter/seniorsenter der du kan få servert middag. Dersom du har omfattende hjelpebehov i hverdagen kan det være aktuelt med brukerstyrt personlig assistanse. 

Frivilligsentralen i kommunen tilbyr også ulike tjenester. Dette kan være stell av hage, snømåking, husarbeid, handling og matlaging. 

Snakk med oss Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, også spørsmål om korona og kreft. Vi hjelper både voksne og barn. Tjenesten er gratis, og du kan være anonym. Vi snakker norsk og engelsk. Ring21 49 49 21 Mandag–fredag: 09.00–15.00 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag–fredag: 09.00–15.00

Følge til og fra lege eller behandling

Trenger du følge til sykehus/behandling og det er dokumentert fra din lege, kan ledsager få dekket kostnadene ved reisen. En ledsager kan være pårørende, men også en nabo eller venn. 

Noen frivilligsentraler tilbyr følge til og fra lege eller behandling.

Trygghet og omsorg

Er du redd for at noe kan skje med deg når du er alene, kan du søke kommunen om trygghetsalarm

Røde Kors besøkstjeneste er et tilbud for mennesker som av ulike grunner føler seg ensomme og ønsker kontakt med andre. Noen frivilligsentraler har også besøkstjeneste. Fransiskushjelpen har en sorgtjeneste. 

Hjelp til pass av barna

Trenger du hjelp til pass av barna utover det barnehage, familie og venner kan bistå med, kan du kontakte kommunen. De vil utrede behov ditt for tiltak. Det kan være hjelp i hjemmet, avlastning, besøkshjem eller støttekontakt. Er sykdomssituasjonen din svært alvorlig og langvarig kan brukerstyrt personlig assistent være en løsning.

Home-start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2 – 4 timer i uken for å avlaste foreldrene litt i hverdagen. Home-start finnes flere steder i landet.

I Oslo tilbyr Fransiskushjelpen Familiehjelperen som er et tilbud til barnefamilier som bor i Oslo og Akershus der barn som pårørende trenger ekstra støtte og oppfølging.