TT-kort

Tilrettelagt transport (TT) er en transporttjeneste for de som på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne ikke kan bruke kollektivtransport eller eget kjøretøy. Tjenesten er en frivillig fylkeskommunal oppgave, og de kan selv sette egne kriterier for hvem som kan få innvilget TT-kort.

Et TT-kort dekker et bestemt antall reiser med drosje eller spesialbil. Det betales egenandel for hver tur.

Hvem kan innvilges TT-kort?

Ordningen gjelder transport i forbindelse med fritidsreiser. Søknaden må være dokumentert av lege. Kriteriene for å få innvilget TT-kort er vanligvis:

  • Du har redusert bevegelighet som følge av sykdommen
  • Sykdommen må antas å vare lenger enn to år (eller livet ut)
  • Du er ute av stand til å benytte kollektivtransport
  • Du må være oppført i folkeregisteret i kommunen

Godkjenningen som TT-bruker innvilges vanligvis for en periode på to eller fem år.

Det er de medisinske forholdene som er avgjørende for søknaden. Dårlige bussforbindelser der du bor eller at du ikke kan bære tungt er ikke i seg selv nok for å få TT-kort.

TT-kortet skal ikke brukes på reise til legebesøk og behandling. Det kan dekkes gjennom pasientreiser.

Hvordan søke om TT-kort?

Det er kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlig for TT-ordningen og som fastsetter kriteriene for hvem som får innvilget TT-kort.

Kommunen vil veilede deg om ordningen hvis du spør om det.

For å søke om TT-kort må du fylle ut søknadsskjema. Det finnes på kommunens servicekontor eller hjemmeside. Legeerklæring må følge med søknaden.

Grunnstønad til transport

Du kan søke grunnstønad til dekning av transport til fritidsreiser eller i forbindelse med arbeid og studier.

Støtte til bil

Hvis du ikke kan benytte kollektivtransport som følge av kreftsykdommen, kan du ha rett til støtte til bil.

Det er en forutsetning at transportbehovet ikke kan dekkes på annen måte enn ved støtte til bil.

Det er to ulike former for støtte til bil:

  • Tilskudd til bil til arbeid og utdanning. Du kan få tilskudd til kjøp av bil dersom du har en varig funksjonsnedsettelse og ikke kan benytte offentlig transportmiddel til arbeid og utdanning.
  • Stønad til spesialtilpasset kassebil. Bruker du rullestol eller har sterkt begrenset gangfunksjon og har behov for kassebil med heis eller rampe kan du ha rett til bilstønad.

Les mer om stønad til bil hos NAV.