1. Informer om deg selv

2. Spør til du forstår

 • Når du er bekymret eller lurer på noe.
 • Hvis du er usikker på om du har forstått.
 • Noter gjerne informasjonen du får.
 • Spør hvem som skal behandle deg, for eksempel hvem som er din kontaktlege.
 • Er du døv/hørselshemmet eller fremmedspråklig har du rett til tolk.

3. Sjekk at du er deg

 • Les all skriftlig informasjon du får og sjekk at personalia og andre opplysninger stemmer.
 • Kjernejournal samler de viktigste helseopplysningene om deg.

4. Få kunnskap om situasjonen din

 • Spør om undersøkelser og behandlinger som er relevant for din diagnose.
 • Be legen forklare hva som skal skje fremover.
 • Du har rett til innsyn i og utskrift av din journal. Be gjerne legen gå gjennom journalen sammen med deg.
 • Gjør deg kjent med pakkeforløp for din diagnose.
 • Spør om navn og kontaktinformasjon på forløpskoordinator for ditt pakkeforløp.

5. Hva bør du vite før hjemreise

 • Hvilke smerter og seneffekter kan oppstå?
 • Hvem skal varsles ved uforventede smerter og plager?
 • Skal du gjøre noe med kostholdet?
 • Hvor aktiv kan du være?
 • Hvem kan du kontakte? Skaff deg oversikt.

6. Pårørende kan hjelpe deg

 • Med å huske detaljer og stille spørsmål.
 • Med praktiske gjøremål, for eksempel hente ut medisiner. Dette krever ofte at du gir fullmakt.
 • Være en psykisk støtte.

Kilde: Pasientsikkerhetsprogrammets brosjyre Bare spør!

Råd fra fagfolk Snakk med oss om kreft. Hos oss treffer du fagpersoner som gir råd og støtte. Vi er her i hele sommer, med noe redusert åpningstid. Ring21 49 49 21 Mandag til fredag: 10.00–14.00 Send epostEpost Svar innen 72 timer
Var denne siden nyttig?