1. Informer om deg selv

2. Spør til du forstår

 • Når du er bekymret eller lurer på noe.
 • Hvis du er usikker på om du har forstått.
 • Noter gjerne informasjonen du får.
 • Spør hvem som skal behandle deg, for eksempel hvem som er din kontaktlege.
 • Er du døv/hørselshemmet eller fremmedspråklig har du rett til tolk.

3. Sjekk at du er deg

 • Les all skriftlig informasjon du får og sjekk at personalia og andre opplysninger stemmer.
 • Kjernejournal samler de viktigste helseopplysningene om deg.

4. Få kunnskap om situasjonen din

 • Spør om undersøkelser og behandlinger som er relevant for din diagnose.
 • Be legen forklare hva som skal skje fremover.
 • Du har rett til innsyn i og utskrift av din journal. Be gjerne legen gå gjennom journalen sammen med deg.
 • Gjør deg kjent med pakkeforløp for din diagnose.
 • Spør om navn og kontaktinformasjon på forløpskoordinator for ditt pakkeforløp.

5. Hva bør du vite før hjemreise

 • Hvilke smerter eller seneffekter kan oppstå?
 • Hvem skal varsles ved uforventede smerter og plager?
 • Skal du gjøre noe med kostholdet?
 • Hvor aktiv kan du være?
 • Hvem kan du kontakte? Skaff deg oversikt.

6. Pårørende kan hjelpe deg

 • Med å huske detaljer og stille spørsmål.
 • Med praktiske gjøremål, for eksempel hente ut medisiner. Dette krever ofte at du gir fullmakt.
 • Være en psykisk støtte.

Kilde: Pasientsikkerhetsprogrammets brosjyre Bare spør!

Snakk med oss Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, også spørsmål om korona og kreft. Vi hjelper både voksne og barn. Tjenesten er gratis, og du kan være anonym. Vi snakker norsk og engelsk. Ring21 49 49 21 Mandag–fredag: 09.00–15.00 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag–fredag: 09.00–15.00