Informasjon til komiteer

På denne siden finner du alt av informasjon du trenger for at din komité kan gjennomføre tidenes innsamlingsaksjon! 

Informasjon om digital innsamling og Vipps

Digital innsamling

Alle komiteer oppfordres til å opprette en digital innsamling. Denne kan enkelt deles på sosiale medier og med QR koder, på den måten kan dere nå ut til flere. I tillegg kan enkeltpersoner opprette egne innsamlinger som er koblet til innsamlingen som er felles for gruppen. På den måten kan de som ikke har mulighet til å delta fysisk likevel være med på aksjonen. 

Her kan dere opprette deres digitale innsamling → 

Vipps

Hver komité får sitt eget Vippsnummer som kan brukes i Innsamlingsaksjonen. Hvis dere er usikre på deres nummer, kan dere søke opp komiteens navn i Vipps-appen, eller kontakte Kreftforeningen. Vippsnummeret er stort sett det samme som komiténummeret (6 siffer). 

Hvordan kan din komité verve innsamlere?

For å melde seg som innsamler sender du en SMS til 2277 der du skriver BØSSE + komiténummer + ditt eget navn. Eksempel: BØSSE 321020 Ola Hansen

Innføring i komitéarbeid

Om bøssebærerdatabasen

I bøssebærerdatabasen kan komiteen få oversikt over alle innsamlerne som har meldt seg. Her kan du laste ned manualer for databasen. Gå til bøssebærerdatabasen →

Praktisk gjennomføring

I forkant av dør-til-dør-aksjonen vil komiteen få tilsendt materiell. Les mer om hva dere mottar og hvordan dere rigger aksjon her.

  • Det tar cirka to timer å gå dør-til-dør som innsamler, i tillegg må du beregne tid til å hente utstyr på forhånd. 
  • Alle som går dør-til-dør får et strykemerke som bevis på at de tatt årets viktigste russeknute.
  • Vi anbefaler å gjøre innsamlingsdagen til noe sosialt. Her er noen forslag:
  • Få skolen, kantina, matfagelever eller et lokalt bakeri til å stille med boller, pizza, suppe eller lignende og kakao, te og kaffe. Dette får elevene når de kommer tilbake fra dør-til-dør-ruta si.
  • Lag en søyle hvor dere putter på en kloss, tennisball eller bytter ut ark med påskrift eller lignende for hver person som har fullført ruta si. Dere vet at i snitt så samler en innsamler inn 13XX kroner, så dette kan dere bruke for å beregne på direkten hvor mye dere har samlet inn. I tillegg kan dere få reelle tall fra Vipps fra oss to-tre ganger i løpet av kvelden.
  • Det vil naturlig nok være noen som går ruter som er langt fra skolen. Disse skal selvfølgelig også være med i trekningen. Disse kan få strykemerke.
  • Foreta trekningen når alle har gått.

Innsamlerne samler inn penger gjennom Vipps. Innsamlerne skal utstyres med en plakat som festes på et nøkkelbånd og henges rundt halsen. På plakaten er det klistret en stor QR-kode som leder giverne til komiteens Vippsnummer. På lappen skriver innsamlerne navnet sitt og komiténummer/Vippsnummer.

Innsamlerne skal utstyres med:
• Nøkkelbånd, plakat til å henge rundt halsen og Vipps QR-klistremerke
• Kart som viser hvor de skal gå
• En liten informasjonsbrosjyre som sier litt om oppgaven
• Ca. 10 stk lapper med alternative givermåter som kan deles ut til de som ikke har Vipps eller som ønsker å gi på annen måte

Hva hvis noen vil gi kontanter?
Dere har ikke lov til å ta imot kontanter. Innsamlerne har med seg noen små lapper som beskriver andre måter man kan støtte aksjonen på, som kan gis til de som ønsker det. I tillegg til Vipps kan man gi på SMS, via innsamlingsaksjonen.no eller via kontooverføring.

Materiell og logistikk
I god tid før aksjonen vil komiteen motta alt nødvendig materiell fra Kreftforeningen. I tillegg til utstyret til innsamlerne sendes det ut noen plakater og et pop-up som kan brukes for å synliggjøre aksjonen. Skolekomiteene vil også motta strykemerker som er en russeknute til alle som deltar på aksjonen.

Komiteen må lage en plan for hvordan materiellet skal deles ut til innsamlerne. Det kan for eksempel deles ut i forbindelse med kick-off rett før aksjonen, på en informasjonsstand på aksjonsdagen, ved å oppsøke hver innsamler eller på annen måte.

Vil dere gjøre noe i tillegg til å gå dør-til-dør?

Det er mye man kan gjøre for å skape engasjement og oppmerksomhet rundt aksjonen. Få forslag og ideer som dere kan gjennomføre.

Nedlastbart materiell

Maler til sosiale medier

Video

Opp gjennom årene har vi laget en rekke filmer til Innsamlingsaksjonen (tidligere Krafttak mot kreft). Disse finner du på vår Youtube-kanal.

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene er ikke ment å være uttømmende. I tilfeller hvor de ikke
gir tilstrekkelig veiledning, skal Kreftforeningens bærende prinsipper være førende.

Etiske retningslinjer (pdf)

Kort film om etiske retningslinjer.

Var dette nyttig?