Kreftforeningens innsamlingsaksjon

Vi tar et krafttak mot kreft for livsviktig forskning!

Aksjonen gjennomføres fra 4.–10. mars 2024. Sammen skal vi samle inn penger til livsviktig kreftforskning.

Digital innsamling og Vipps

Digital innsamling

Hvordan opprette digital innsamling?(.pptx)

Alle komiteer oppfordres til å opprette en digital innsamling for å nå flere. Den digitale innsamlingen kan deles av alle. I tillegg kan enkeltpersoner opprette digitale bøsser som er koblet til innsamlingen deres, slik at de som ikke har mulighet til å delta fysisk likevel kan være med på aksjonen.

Vipps

Hver komité får sitt eget Vippsnummer som kan brukes i Innsamlingsaksjonen. Hvis dere er usikre på deres nummer, kan dere søke opp komiteens navn i Vipps-appen, eller kontakte Kreftforeningen. Vippsnummeret er stort sett det samme som komiténummeret.

Komiteer og verving av innsamlere

Hvordan din komité kan ta et krafttak mot kreft?

Det tar ca. to timer å gå dør-til-dør som innsamler, i tillegg til litt tid på forhånd for å hente utstyr. Alle som vil kan være innsamler, men personer under 16 år må ha med seg noen over 18 år.

For å melde seg som innsamler sender man SMS til 2277 der man skriver BØSSE, deres komiténummer og sitt eget navn.

Om bøssebærerdatabasen

I bøssebærerdatabasen kan komiteen få oversikt over alle innsamlerne som har meldt seg. Her kan du laste ned manualer for databasen.

Praktisk gjennomføring

I forkant av dør-til-dør-aksjonen vil komiteen få tilsendt materiell. Les mer om hva dere mottar og hvordan dere rigger aksjon her.

  • Gjør innsamlingsdagen til noe sosialt. Tidligere samlet man inn kontanter som elevene måtte innom skolen for å levere fra seg. Dette er det nå slutt på, men det lønner seg likevel å gjøre innsamlingsdagen(e) til en happening. Her er noen forslag:
  • Få skolen, kantina, matfagelever eller et lokalt bakeri til å stille med boller, pizza, suppe eller lignende og kakao, te og kaffe. Dette får elevene når de kommer tilbake fra dør-til-dør-ruta si.
  • Når de kommer tilbake og har gått ruta, sender de sms GÅ til 2277. Dere bør ordne sånn at alle som har fullført og sender sms GÅ til 2277 er med i trekningen av en uttrekkspremie. Spør f.eks. den lokale pizzasjappa eller noe annet som er populært hos dere om de kan sponse en premie eller to.
  • Lag en søyle hvor dere putter på en kloss, tennisball eller bytter ut ark med påskrift eller lignende for hver person som har fullført ruta si. Dere vet at i snitt så samler en bøssebærer inn 13XX kroner, så dette kan dere bruke for å beregne på direkten hvor mye dere har samlet inn. I tillegg kan dere få reelle tall fra Vipps fra oss to-tre ganger i løpet av kvelden.
  • Spill koselig musikk og del ut minibøsse til de som har gått ruta.
  • Det vil naturlig nok være noen som går ruter som er langt fra skolen. Disse skal selvfølgelig også være med i trekningen dersom de sender sms GÅ til 2277. Disse kan få minibøsse neste dag i lunsjen.
  • Foreta trekningen når alle har gått.
  • Alle som sender SMS GÅ til 2277 er også med i nasjonal konkurranse med trekning av premier.

Dør-til-dør-aksjon med Vipps
I 2023 vil de fleste bøssebærerne gå uten bøsser, men samle inn penger på Vipps. Vi kaller de uansett bøssebærere. Vipps er bøssen! Bøssebærerne skal utstyres med en plakat som festes på et nøkkelbånd og henges rundt halsen. På plakaten er det klistret en stor QR-kode som leder giverne til komiteens Vippsnummer. På lappen skriver bøssebærerne navnet sitt og komiténummer/Vippsnummer.

Bøssebærerne skal utstyres med:
• Nøkkelbånd, plakat til å henge rundt halsen og Vipps QR-klistremerke
• Kart som viser hvor de skal gå
• En liten informasjonsbrosjyre som sier litt om bøssebæreroppgaven
• Ca. 10 stk lapper med alternative givermåter som kan deles ut til de som ikke har Vipps eller som ønsker å gi på annen måte
• Kreftforeningen-refleks

Hva hvis noen vil gi kontanter?
Bøssebærere som går uten bøsser har ikke lov til å ta imot kontanter. De som ønsker å gi kontant må få hjelp til å finne alternative givermåter, for eksempel Vipps. Bøssebærerne har med seg noen små lapper som beskriver andre måter man kan støtte aksjonen på, som kan gis til de som ønsker det. I tillegg til Vipps kan man gi på SMS, via krafttakmotkreft.no eller via kontooverføring.

Materiell og logistikk
I god tid før aksjonen vil komiteen motta alt nødvendig materiell fra Kreftforeningen. I tillegg til utstyret til bøssebærerne sendes det ut noen plakater og et gulvdisplay som kan brukes for å synliggjøre aksjonen. Skolekomiteene vil også motta minibøsser som er en russeknute til alle som deltar på aksjonen.

Komiteen må lage en plan for hvordan materiellet skal deles ut til bøssebærerne. Det kan for eksempel deles ut i forbindelse med kickoff rett før aksjonen, på en informasjonsstand på aksjonsdagen, ved å oppsøke hver bøssebærer eller på annen måte.

Noe annet enn å gå dør-til-dør?

Det er mye man kan gjøre for å skape engasjement og oppmerksomhet rundt aksjonen. Under er noen forslag og ideer som det går an å gjennomføre. – Her er det rom for mye kreativitet.

Maler til sosiale medier

Last ned og bytt gjerne ut med et personlig bilde.

Opprett digital innsamling

Opprette en digital bøsse eller en gruppeinnsamling (bedrift/ skole/ lag).

Del bøssen med venner og kjente, og fortelle hvorfor de skal bidra.

Var dette nyttig?