Pakkeforløp

Hvis du blir syk, går du som regel først til fastlegen din for undersøkelse. Fastlegen sender henvisning til sykehuset dersom du må undersøkes nærmere eller behandles. Helsemyndighetene har satt frister for når du skal få svar på henvisningen og ventetider for utredning og oppstart av behandling.

Det er innført pakkeforløp for en rekke kreftdiagnoser. Dette er veiledende frister for utredning, diagnostikk og behandling, og skal være med å sikre gode og helhetlige pasientforløp.

Er du i jobb kan du undersøke med arbeidsgiver eller fagforeningen din om de har tegnet privat helseforsikring eller behandlingsforsikring.

Noen velger å bestille time til vurdering, undersøkelser eller behandling hos private sykehus for å slippe ventetid. Pasienten må selv dekke disse utgiftene.

Pakkeforløp for kreft

Ved mistanke om kreft skal legen henvise deg til pakkeforløp for kreft.

Pakkeforløp for kreft er nasjonale standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning og oppstart av behandling uten unødvendig ventetid. Det er egne pakkeforløp for de fleste kreftdiagnosene (helsedirektoratet.no).

Pakkeforløpene er veiledende tidsfrister som kommer i tillegg til de lovfestede rettighetene. Forløpstidene i pakkeforløpene er altså ikke en rettighet, men de gir deg en pekepinn og et grunnlag for når du bør reagere eller klage.

Forløpskoordinator

Alle sykehus som utreder og behandler kreft har egne forløpskoordinatorer. Forløpskoordinatoren skal sørge for kontinuitet i hele pakkeforløpet, og har blant annet ansvar for å sette opp dine timeavtaler på sykehuset.

Du kan kontakte forløpskoordinator om praktiske spørsmål rundt ditt pakkeforløp, svar på henvisning, forløpstider og timeavtaler.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Dersom du har fått påvist kreftsykdom eller har fått tilbakefall, får du tillegg til Pakkeforløp for kreft (standardiserte pasientforløp på sykehus), tilbud om Pakkeforløp hjem.

Pakkeforløp hjem er et tilbud for alle pasienter med ny-diagnostisert kreftsykdom eller tilbakefall, både voksne og barn. Pakkeforløp hjem skal bidra til trygghet og forutsigbarhet for deg som pasient.

Hva er formålet med Pakkeforløp hjem?

Det skal sikre at du med ny-diagnostisert kreft får den hjelpen du trenger før, under og etter behandling – både på sykehuset og når du kommer hjem til kommunen du bor i. Du skal vite hvem som har ansvar for videre behandling og oppfølging, og hvem som kan kontaktes ved behov.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring for personer som lever med kreft, eller etter endt kreftbehandling.

Når starter Pakkeforløp hjem?

Den starter etter at du har blitt informert om kreftdiagnosen.

Hvordan blir du fulgt opp?

Pakkeforløp hjem består av tre samtaler hvor din livssituasjon og behov for oppfølging blir kartlagt. Tidspunkt for samtalene er:

  • på sykehus, etter informasjon om kreftdiagnose.
  • i kommunen, om lag 3–4 måneder etter en kreftdiagnose.
  • i kommunen, om lag 12–18 måneder etter en kreftdiagnose.

Takker du nei til kartleggingssamtale får du et nytt tilbud på et senere tidspunkt.

Hva kan du snakke om?

Tema for samtalene vil avhenge av dine behov og hva som er viktig for deg i din livssituasjon, samt oppfølging utover selve kreftbehandlingen. Eksempler på temaer: Egne ressurser, rehabilitering, psykisk og fysisk helse, familiesituasjon og nettverk, økonomi og psykososial støtte.

Samtalen gjennomføres av lege, sykepleier, eller annet helsepersonell,

På nettsiden til din kommune skal du finne mer informasjon om Pakkeforløp hjem og hvem som er kontaktperson i din kommune.

Bilde av en dame som jobber i vår rådgivningstjeneste

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten
Illustrasjonsbilde av pasient som får cellegift.

Dine rettigheter som pasient

Som pasient har du flere rettigheter når det gjelder hvor lenge du skal vente for å få behandling og hvem som skal behandle deg.

Var dette nyttig?