Kreftfremkallende stoffer

Kreftfremkallende stoffer er særlig en utfordring i arbeidslivet, men enkelte stoffer skal du også være oppmerksom på privat. 

Vårt råd
BESKYTT DEG MOT KREFTFREMKALLENDE STOFFER
I yrker hvor du er utsatt for farlige stoffer, har du økt risiko for å utvikle kreft. Sjekk advarselsmerkinger og følg anbefalinger for beskyt­telse både på jobb og privat, når du er i kontakt med helseskadelige stoffer.

Radon øker risikoen for lungekreft, særlig hvis du røyker. Huseiere anbefales å måle radon, og gjøre tiltak hvis verdiene er over anbefalt grense.

Se også en egen side om stråling fra mobiltelefoner, sendemaster og trådløst nett.

Var dette nyttig?