Kreftfremkallende stoffer

Kreftfremkallende stoffer er særlig en utfordring i arbeidslivet, men enkelte stoffer skal du også være oppmerksom på privat. 

I yrker hvor du er utsatt for farlige stoffer, har du økt risiko for å utvikle kreft. Sjekk advarselsmerkinger og følg anbefalinger for beskyt­telse både på jobb og privat, når du er i kontakt med helseskadelige stoffer.

Radon øker risikoen for lungekreft, særlig hvis du røyker. Huseiere anbefales å måle radon, og gjøre tiltak hvis verdiene er over anbefalt grense.

Har du spørsmål om jod?

Får man i seg radioaktivt jod kan det samle seg i skjoldbruskkjertelen og gi stråling innenfra. Det øker risikoen for kreft i denne kjertelen. Jod-tabletter hindrer at skjoldbruskkjertelen tar opp det radioaktive jodet. Når myndighetene gir beskjed om det, er det viktig for barn og unge under 18 år, gravide og ammende å ta jod-tabletter. De har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. På grunn av avstanden til Ukraina er det ifølge DSA svært lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jod-tabletter i Norge i nåværende situasjon.

Her finner du mer informasjon om jodtabletter ved atomulykker (dsa.no)

Se også en egen side om stråling fra mobiltelefoner, sendemaster og trådløst nett.

Var dette nyttig?