Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Lungehinnekreft

Mesoteliom

Oppdatert 05.12.2017

Symptomer

Symptomene på lungehinnekreft er ofte diffuse men kan være:

  • Tung pust
  • Diffuse brystsmerter
  • Kort pust
  • Vekttap

Tung pust
På innsiden av brystkassen er lungene omgitt av en fuktig dobbel hinne, kalt brysthinnen (pleura). Normalt er det litt væske i rommet mellom de to hinnene. Væsken smører overflatene og hindrer at de gnisser mot hverandre.
Ved lungehinnekreft kan det bli for stor væskeproduksjon som gir press mot lungene. Dette vil gjøre det tyngre å puste.

Diffuse brystsmerter
Diffuse brystsmerter kan komme av at svulsten vokser lokalt inn i brysthulen. Økt mengde væske (pleuravæske) og diffuse brystsmerter sees ofte i kombinasjon med hverandre.

Kort pust
Kort pust kan oppstå når lungene blir presset sammen av svulsten eller når det dannes økt mengde med væske mellom brysthinnene.

Vekttap
En del pasienter med lungehinnekreft går ned i vekt. Årsaken til dette er ukjent

Disse symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Vårt råd er at hvis symptomene varer over 3 uker, bør du kontakte lege.

Årsaker og forebygging

Den eneste kjente risikofaktoren for utvikling av lungehinnekreft er eksponering for asbest. Asbestfibrene er så små og tynne at de kan trenge ut i de helt små karene i lungene når de pustes inn. Her kan de utløse en betennelsestilstand som forskerne mener kan medvirke til kreft.

Det tar fra 20–40 år fra man blir utsatt for asbest til det eventuelt utvikles lungehinnekreft.

Dersom du får lungehinnekreft og har blitt eksponert for asbest, kan du søke om erstatning (les litt ned på siden om yrkesskade og yrkessykdom).

Her kan du lese mer om rettigheter for pasienter og pårørende.

Undersøkelse og diagnose

Hvilke undersøkelser som skal gjøres for å stille diagnosen, vil legen i stor grad tilpasse hver enkelt pasient.

Møte med legen

Det kan være lurt å forberede seg til møtet med legen. Her er noen nyttige tips:

  • Tenk igjennom hva du ønsker å få ut av samtalen.
  • Skriv ned på forhånd det du lurer på.
  • Ta med deg noen - det kan være lett å glemme det som blir sagt.
  • Oppsummer det dere har snakket om før du går fra legen. Da kan eventuelle misforståelser korrigeres.
  • Snakk gjerne med noen om samtalen etterpå.

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløpet for kreft har som mål å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid.

Psykiske reaksjoner

Mange opplever uvisshet og bekymring i forbindelse med en alvorlig sykdom som kreft. Vi har samlet noen råd som kan hjelpe deg. 

Det er utfordrende å være pårørende ved kreftsykdom. Her er noen råd til deg som er pårørende

Behandling

Det er per i dag ingen standardbehandling for pasienter med lungehinnekreft. Det betyr at hver enkelt pasient undersøkes og vurderes individuelt, før det blir valgtbehandlingsmetode.

 

Det er etablert et skandinavisk kompetansesenter for lungehinnekreft i København, Finsencenteret. Kirurgi brukes sjelden, men når legene vurderer at en pasient fra Norge kan opereres, blir han eller hun henvist til dette senteret. Noen ganger kan også mindre kirurgiske inngrep gjøre sykdomstilstanden bedre, uten at det er helbredende operasjon.

Strålebehandling og cellegiftbehandling er aktuelle behandlingsmetoder ved lungehinnekreft. Noen ganger kombineres cellegift og strålebehandling, mens andre ganger brukes bare én av dem.

Etter behandling

Behandling av lungehinnekreft gir visse bivirkninger.

Strålebehandling og cellegift kan gi reaksjoner som nedsatt matlyst, tretthet, reaksjoner i huden, kvalme, hårtap og hodepine. Disse reaksjonene er stort sett forbigående og forsvinner gradvis etter avsluttet behandling.

Strålebehandling som er gitt mot lungen kan føre til nedsatt elastisitet i lungen slik at lungekapasiteten blir dårligere.

Det er utfordrende å være pårørende ved kreftsykdom

Rehabilitering er hjelp og opptrening for å komme tilbake til hverdagen så raskt og godt som mulig. Det er også en hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen.

Seneffekter

Flere mennesker opplever at livet endrer seg, mentalt så vel som fysisk, i forbindelse med kreftsykdom og behandling. Yteevne og energinivå kan bli redusert. Arbeidsevne og arbeidsliv kan bli påvirket. Dette kan vedvare i lang tid etter behandlingen er avsluttet.

Her kan du lese mer om tretthet og utmattelse/fatigue (unormal tretthet) og andre seneffekter.

Også seksuallivet kan påvirkes ved kreftsykdom.

Utbredelse og overlevelse

Lungehinnekreft er en sjelden kreftform. I 2016 fikk 75 mennesker lungehinnekreft, 63 menn og 12 kvinner.

Tallene er hentet fra Kreftregisteret.