Temamøter i Trondheim for alle som er berørt av kreft

Vardesenteret i Trondheim inviterer til en rekke temamøter i høst. Møtene vil også bli streamet digitalt.

Møtene er gratis og åpne for alle, men for å sikre at vi har plass må du melde deg på dersom du ønsker å delta på Vardesenteret. Ring oss på 72 82 63 30 for å melde deg på.

Program høsten 2020

 • 11. september 11.00–12.00
  Rettigheter for pasienter og pårørende
  Introduksjon ved distriktssjef Tom Anders Stenbro i Kreftforeningen.
  Innlegg ved jurist Hans Christian Hoff i Kreftforeningens rettshjelp.
 • 22. september 18.00–20.00
  Temakveld om kreft, seksualitet og samliv
  Ved sexolog Vigdis Moen.
 • 2. oktober 18.00–20.00
  Brukermedvirkning i pakkeforløp – er det mulig?
  Presentasjon fra en studie om pasienters erfaringer med pakkeforløp for kreft, ved førsteamanuensis Marit Solbjør, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.
 • 21. oktober 11.00–12.00
  Hvordan håndtere nevropati på grunn av kreftbehandling?
  Ved Kristine Hernes Haugen, fysioterapeut Pusterommet, St. Olavs hospital.
 • 27. oktober 12.00–14.00
  Temamøte for pårørende
  Ved kreftsykepleier, og sykehusprest, St. Olavs hospital.
 • 9. november 18.00–20.00
  Temamøte for pårørende
  Ved kreftsykepleier, og sykehusprest, St. Olavs hospital.
 • 10. november 18.00–20.00
  Barn som pårørende
  Ved Inger P. Storvik, kreftkoor¬dinator Trondheim kommune og Grete Elin Grøndal, rådgiver Kreftforeningen.
 • 20. november 11.00–12.00
  Kreft og tannhelse
  Ved tannpleier Andrea S. Aspås og tannpleier Janne Lange, St. Olavs hospital.

Sted

Vardesenteret i Trondheim
St. Olavs hospital

Påmelding

Ring oss for å melde deg på.

Vardesenteret i Trondheim

St. Olavs hospital

vardesenteret@stolav.no72 82 63 30