Fornyet vurdering

Etter henvisning fra fastlege kan du få vurdert din helsetilstand på nytt, dette kalles fornyet vurdering eller second opinion.

Du har rett til ny vurdering fra en annen legespesialist enn den som ga den første vurderingen. Vurderingen skjer på samme behandlingsnivå. Det betyr at dersom du får behandling på et lokalsykehus, kan du ikke nødvendigvis få vurdering på et universitetssykehus.

Hvem kan henvise til fornyet vurdering?

Det kan være aktuelt å be om fornyet vurdering dersom du er uenig i det planlagte behandlingsopplegget, eller er usikker på om diagnosen er riktig. Du behøver ikke å begrunne ditt krav om ny vurdering.

Henvisning til fornyet vurdering må i utgangspunktet gis av fastlegen din. Retten gjelder bare en gang for samme tilstand, derfor er det viktig å tenke gjennom når man vil bruke opp denne rettigheten.

Dersom fastlegen vurderer at det ikke foreligger grunner som tilsier at pasienten har noe å vinne på en ny vurdering, kan du ikke kreve ny vurdering etter bestemmelsen.

Kan du klage?

Du kan klage på manglende helsehjelp og oppfyllelse av retten til fornyet vurdering.

Illustrasjonsbilde av kreftpasient og frivillig jurist

Gratis rettshjelp

Trenger du juridisk råd og veiledning?

Illustrasjonsbilde av pasient som får cellegift.

Dine rettigheter som pasient

Som pasient har du flere rettigheter når det gjelder hvor lenge du skal vente for å få behandling og hvem som skal behandle deg.

Var dette nyttig?