Fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg (tidligere kalt fritt sykehusvalg) innebærer at du kan velge sykehus eller behandlingssted selv.

Retten til fritt behandlingsvalg gjelder:

  • all planlagt undersøkelse, behandling eller utredning innen fysisk og psykisk helse
  • alle offentlige sykehus og distriktspsykiatriske sentre som eies av et regionalt helseforetak
  • i noen tilfeller private sykehus, dersom det har blitt inngått avtale med det regionale helseforetaket

Retten gjelder ikke valg av behandlingsnivå. Du kan ikke velge å få utredning ved et sentralsykehus dersom sykdomstilstanden tilsier at det skal skje på et lokalsykehus. Du kan heller ikke velge å bli innlagt på en sengepost dersom du er henvist til en poliklinikk.

Ved fritt sykehusvalg må du betale en høyere egenandel for reiseutgiftene. Egenandelen er inntil 400 kroner hver vei. Denne egenandelen inngår ikke i ordningen med egenandelstak og kan ikke føres på egenandelskortet.

Når kan jeg velge sykehus?

Fritt behandlingsvalg gjelder fra det øyeblikket du får en henvisning fra fastlegen.

Retten til å velge sykehus gjelder ved de forskjellige trinnene underveis i helsehjelpen. Dette vil si at du kan få undersøkelse ved ett sykehus og behandling ved et annet. Før du bestemmer deg for å bytte sykehus er det lurt å snakke med legen din om det.

Det er ikke mulig å velge behandling i utlandet.

Du må regne med flere reiser (undersøkelse, behandling, oppfølging). Dette betyr at du må betale egenandel for hver reise tur/retur.

Hvordan søke fritt behandlingsvalg?

Det er fastlegen som skriver en henvisning til det sykehuset du har valgt. Fastlegen vil også veilede deg om behandlingsstedet du har valgt, samt hvor lange ventetidene er på sykehuset. Foreløpig er det ikke mulig å sammenligne ventetider for kreftbehandling på internett.

Hvilken plikt har sykehuset?

Utgangspunktet er at sykehuset som du har valgt har plikt til å behandle deg uavhengig av bostedet ditt.

Det er et viktig unntak fra dette. Sykehuset kan avvise deg som pasient hvis de må prioritere pasienter fra egen region. Helsepersonell vurderer også om det er forsvarlig at du avbryter behandlingen på ett sykehus for så å fortsette ved et annet.

Bilde av ansatt på linjen for kreft

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.30

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten

Dine rettigheter som pasient

Som pasient har du flere rettigheter når det gjelder hvor lenge du skal vente for å få behandling og hvem som skal behandle deg.

Var dette nyttig?