De vanligste arvelige kreftformene er brystkreft, eggstokkreft, tykktarmskreft, prostatakreft, føflekkreft og livmorkreft.

Ved noen av disse kreftformene kan det påvises kjente genfeil. Hos de fleste påvises arv på bakgrunn av flere tilfeller av samme kreftform i familien eller kreft i ung alder.  Noen kreftformer kan ses i sammenheng med hverandre, for eksempel bryst- og eggstokkreft.  

Ved mistanke om arvelig kreft, skal du og din familie tilbys genetisk veiledning og utredning i regi av spesialavdelinger for medisinsk genetikk.

I Norge er det slike avdelinger ved disse sykehusene:  

Rutinene for henvisning til medisinsk genetikk varierer. Fastlegen (eventuelt spesialist) kan henvise og noen steder kan du ta direkte kontakt selv.

Dersom det påvises en familiær risiko for kreft, finnes det flere tiltak for å redusere risiko. Dette kan være hyppige undersøkelser eller å fjerne organet det er risiko for at kreft vil utvikle seg i. 

Beslutning om slike risikoreduserende tiltak, gjøres etter omfattende medisinsk genetisk veiledning og utredning.

Ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland Universitetssykehus finnes to informative artikler om dette:

Hva er genetisk veiledning? (pdf)
Viktig å vite om arvelig kreft (pdf)

En gentest kan tas fra en blodprøve eller ved prøver fra kroppens vev.

Var denne siden nyttig?