Symptomer

En føflekk eller en ny flekk som:

  • endrer form eller farge (spesielt til svart)
  • vokser
  • klør
  • blør eller danner sår
  • har asymmetrisk form
  • har ujevn farge
  • har uklar overgang til normal hud
Korona og kreft Informasjon og råd for deg som har kreft, har hatt kreft eller er pårørende ❯❯

Melanom, ofte kalt føflekkreft, er den mest alvorlige typen hudkreft. Den kan i sjeldne tilfeller også forekomme i slimhinner, lymfeknuter, øyne og under negler. Dersom melanomet oppdages tidlig er prognosen god.

Andre former for hudkreft omtales for seg selv.

Les mer om forandringer du bør følge med på.

Snakk med oss Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, også spørsmål om korona og kreft. Vi hjelper både voksne og barn. Tjenesten er gratis, og du kan være anonym. Vi snakker norsk og engelsk. Ring21 49 49 21 Mandag–fredag: 09.00–15.00 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag–fredag: 09.00–15.00

Forebygging og risiko

Årsaken til kreftsykdom er vanligvis ukjent. Enkelte faktorer kan øke risikoen uten at vi kan påvirke dem. Vi kan likevel ta noen valg som bidrar til å minske risikoen, selv om det ikke gir noen garanti mot å få kreft. For den som får kreft, vil det å være i god form gjøre at man tåler behandlingen bedre og har lavere risiko for senskader.

Opp mot 90 prosent av hudkreft har sammenheng med UV-stråler, som hovedsakelig kommer fra sol og solarium.

Endrede solvaner er den viktigste årsaken til økningen i antall melanomtilfeller. Vi har fått mer fritid og ferie, mange ønsker å ha solbrun hud, stadig flere reiser til steder med sterk sol, og en del bruker i tillegg solarium. Det er både det å bli solbrent og at huden utsettes for intens sol i korte perioder som kan være skadelig.

Slik kan risikoen minskes og hva kan du gjøre selv

  • Ha gode solvaner – begrense tiden i intens sol og beskytte huden med klær og solkrem når du er i sola
  • Unngå bruk av solarium
  • Følg med på hele huden din, og kontakt lege dersom det du ser en lesjon du er usikker på
  • Følg med på huden til dem rundt deg, og gi tips om legekontakt dersom det du ser en lesjon du er usikker på
  • Melanom er potensielt livstruende, men de aller fleste kureres dersom man fjerner lesjonen tidlig nok. Ha lav terskel for å oppsøke lege

Faktorer som er forbundet med økt risiko

  • Lys hud og blondt eller rødlig hår
  • Store medfødte føflekker, mange føflekker (over 50)
  • Store fødselsmerker
  • Tidligere melanom eller annen hudkreft.

Omtrent fem til ti prosent av tilfellene av melanom skyldes arv. I noen tilfeller bør legen henvise pasienten for genetisk vurdering:

  • Hvis to av foreldre, barn eller søsken, eller minst tre medlemmer av øvrig familie har melanom
  • Hvis to slektninger har melanom og en av disse har hatt to eller flere ondartede føflekker
  • Personer med tilfeller av både bukspyttkjertel- og melanom blant nære slektninger, eventuelt hos én og samme person

Genetisk vurdering kan gjøres på avdeling for genetikk på universitetssykehusene.

Undersøkelse og diagnose

Klinisk undersøkelse innebærer en grundig inspeksjon av huden, og legen ser eventuelt på føflekken med et instrument med innebygd forstørrelsesglass og lampe (dermatoskopi). Det er viktig at legen får god informasjon om forløpet for hudforandringen. Er det mistanke om kreft, skal føflekken fjernes og sendes til undersøkelse ved et laboratorium. Hvis det viser seg å være melanom, må du tilbake til legen, som fjerner en større del av området rundt arret der lesjonen (føflekken) satt. Dette gjøres for å være sikker på at alt kreftvev har blitt fjernet.

Ultralyd for å sjekke lymfeknuter i nærheten av føflekken.

CT for å vurdere om sykdommen har spredt seg.

PET/CT kan være en undersøkelse som kan gi nyttig informasjon, men den er ikke nødvendig for å stille diagnosen.

Hvis det ikke er påvist spredning på diagnosetidspunktet, er melanomets tykkelse det viktigste kriteriet for prognosen og valg av behandling. “Breslows tykkelse” er en målemetode som sier noe om hvor tykk svulsten er.

Møte med legen

Det kan være lurt å forberede seg til møtet med legen. Her er noen nyttige tips:

  • Tenk igjennom hva du ønsker å få ut av samtalen.
  • Skriv ned på forhånd det du lurer på.
  • Ta med deg noen – det kan være lett å glemme det som blir sagt.
  • Oppsummer det dere har snakket om før du går fra legen. Da kan eventuelle misforståelser korrigeres.
  • Snakk gjerne med noen om samtalen etterpå.

Melanomforeningen Melanomforeningen (tidligere Føflekkreftforeningen) har en viktig rolle med å øke folks kjennskap til melanom/føflekkreft og bidrar med verdifull informasjon til pasienter og pårørende.
Ung Kreft Organisasjonen Ung Kreft har flere tilbud til barn og unge som er kreftsyke eller pårørende.

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløpet for føflekkreft har som mål å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid.

Psykiske reaksjoner

Mange opplever uvisshet og bekymring i forbindelse med en alvorlig sykdom som kreft. Vi har samlet noen råd som kan hjelpe deg

Det er utfordrende å være pårørende ved kreftsykdom. Her er tips og råd til deg som er pårørende.

Kreftkoordinator i kommunen En kreftkoordinator har oversikt over tilbud i nærheten, og kan hjelpe til med å tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende.

Behandling

Kirurgi

Behandling av melanom skjer først og fremst med kirurgi. Hvor omfattende operasjonen blir, avhenger blant annet av hvor tykk svulsten er, hvor dypt føflekken går ned i huden, om svulsten har dannet sår (ulcerasjon), og om det er spredning til lymfeknuter.

Kostråd til kreftpasienter Ved å velge riktig type mat og drikke, og være fysisk aktiv, kan det bli lettere å få den næringen du trenger.

Immunterapi/Målrettet behandling

Det som er mest aktuelt ved behandling av melanom er immunterapi og målrettet behandling/signalhemmere. Vi velger derfor å konsentrere oss om disse på denne nettsiden.

  • Yervoy/Ipilimumab er et medikament som endrer pasientens immunrespons slik at kroppen selv blir i stand til å bekjempe kreftcellene. Behandlingen består av fire kurer, som gis med tre ukers mellomrom via en blodåre. Effekten av Yervoy/Ipilimumab kommer sent, ofte etter avsluttet behandling. Det er heller ikke uvanlig med en forbigående utvikling av sykdommen, før eventuell effekt. Denne medisinen brukes i behandling av visse tilfeller av melanom med spredning.
  • Opdivo/Nivolumab er også et medikament som endrer pasientens immunrespons slik at kroppen selv blir i stand til å bekjempe kreftcellene, men har et annet angrepspunkt enn Ipilimumab. Behandlingen gis hver fjerde uke via en blodåre. Hvor lenge behandlingen skal foregå, vurderes av lege, vanligvis inntil 2 år. Opdivo kan i utvalgte tilfeller gis i kombinasjon med Ipilimumab. Behandlingen tåles godt av de fleste, men det er registrert både moderate og alvorlige bivirkninger. Denne behandlingen kan være aktuell  ved melanom som har spredt seg eller ikke lar seg operere hos voksne.
  • Pembrolizumab/Keytruda virker på samme måte som Opdivo og er aktuell for samme pasientgruppe. Dette medikamentet kan blant annet gis istedenfor Opdivo, ved plagsomme bivirkninger, og administreres hver tredje uke via en blodåre. Bivirkningene er som ved Opdivo. 
  • En del tilfeller av melanom skyldes mutasjon i et gen (BRAF mutasjon). Denne mutasjonen finnes kun i kreftcellene og kan ikke arves videre. Zelboraf/Vemurafenib er medikamenter som tas som tablett og har en hemmende virkning på mutasjonen (signalhemmer/målrettet behandling). Behandlingseffekten sees vanligvis raskt, med betydelig symptomlindring og reduksjon av tumor. Ofte varer effekten relativt kort tid (seks-åtte måneder). Etter en pause i behandlingen kan noen pasienter få ny effekt av denne type behandling. Medisinen er kun aktuell for pasienter som har denne mutasjonen og som ikke kan opereres eller der sykdommen har spredt seg.

Vær oppmerksom på at ikke alle som blir vurdert vil få mulighet til å delta i studier. Behandlende lege kan undersøke om det er pågående studier som er aktuelle. 

Strålebehandling

Strålebehandling brukes ikke i behandling av primær melanom, med mindre sykdommen er begrenset til et bestemt sted (lokalavansert), og ikke til for eksempel lymfe eller blodbanen. Hvis det er usikkert om alt sykt vev er fjernet, og det ikke er aktuelt å operere igjen, bør strålebehandling vurderes. Denne behandlingsformen kan også benyttes hvis det gjentatte ganger oppstår nye svulster til nærliggende områder etter operasjon eller sykdommen er inoperabel. Stråling kan gi god lindrende effekt og lokal kontroll ved spredning, og som ellers ville ha gitt betydelige problemer.

Cellegiftbehandling
Cellegift kan tilbys pasienter med spredning som ikke kan fjernes kirurgisk, og der lindrende kirurgi eller strålebehandling ikke er aktuelt. Behandlingsformen kan også brukes ved lokale tilbakefall i slimhinner, som ikke kan opereres, eller ved spredning til flere steder i slimhinnene. Cellegift benyttes sjelden ved melanom ettersom vi kan tilby bedre systemisk behandling.

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer.

Å slutte å røyke før behandlingen starter gir flere fordeler – det øker blant annet sjansen for god effekt av kirurgi, strålebehandling og cellegift.

Sepsis er en alvorlig infeksjon der pasienter kan bli svært syke. Kreftpasienter er blant dem som er spesielt utsatt for å utvikle sepsis, spesielt når de får cellegiftbehandling.

Kliniske studier for melanom (føflekkreft) Studier som er åpne for rekruttering i Norge (helsenorge.no)

Etter behandling

Fordi det er en viss risiko for tilbakefall skal pasienter gå til jevnlig kontroll etter avsluttet behandling. Hensikten med kontrollene er å oppdage eventuelle tegn på tilbakefall eller spredning tidlig, samt observere andre føflekker eller hudforandringer. Kontroller kan utføres av fastlege eller behandlende lege, og de vil også fortelle hva man selv skal være oppmerksom på.

Ved melanom er det ulike typer oppfølgning:

  • Ved melanom som er svært begrenset, gjøres det en kontroll hvor arret undersøkes.
  • Dersom melanomet er mindre enn 1 millimeter tykk, er det kontroll hver 3. måned i 3 år, deretter ved behov.
  • Dersom melanomet er større enn 1 millimeter tykk, eller ved spredning til lymfeknuter, er det kontroll hver 3. måned i 3 år, så hver 6. måned i 2 år. Det er ikke rutinemessig oppfølgning utover 5 år.

Senskader

Senskader er sjeldent ved melanom dersom kreften blir oppdaget på et tidlig stadium, men alle får et arr etter operasjonen.

Finner man kreftceller i en lymfeknute i området rundt svulsten, og det ikke er spredning til andre organer, vil alle lymfeknutene i området bli fjernet. Dette kalles lymfeknutetoilette og kan medføre lymfødem, som skyldes at transportkapasiteten i lymfesystemet er redusert. Lymfødem kan lindres ved blant annet støttestrømper og fysioterapi gjort av fysioterapeuter med kompetanse i lymfedrenasje. Snakk med legen ved mistanke om lymfødem.

Etter kreftsykdom og behandling kan man oppleve at livet endrer seg mentalt så vel som fysisk. Når det gjelder senskader etter behandling for melanom, så varierer det veldig.
Hverdagen og opplevelsen av å ha fått senskader etter behandling av melanom vil være ulik avhengig av hvordan man hadde det før man ble syk, hvor utbredt sykdommen er og hvilken type behandling man har fått. Yteevne og energinivå kan bli redusert, noe som kan gå ut over arbeidsevne, familie og seksualliv, og dette kan vedvare i lang tid etter at behandlingen er avsluttet. En ny situasjon, og at man kanskje ikke kommer tilbake til sitt «gamle jeg» kan ta tid å akseptere.

Rehabilitering

Rehabilitering er hjelp og opptrening for å komme tilbake til hverdagen så raskt og godt som mulig, og hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen.

Utbredelse og overlevelse

I 2018 fikk 2325 mennesker melanom i Norge, 1169 menn og 1156 kvinner.

Risikoen for å få melanom stiger med alderen. Det er svært sjelden noen får denne kreftformen før puberteten, men melanom er den nest vanligste kreftformen i aldersgruppen 25–49 år, både blant menn og kvinner. 

Fem år etter at pasienten har fått diagnosen er det nå 85,5 prosent av mennene og 91,7 prosent av kvinnene som fortsatt lever. Dersom sykdommen oppdages før den har spredd seg lever 91 prosent av mennene og 95,1 prosent av kvinnene etter fem år.

Tallene er hentet fra Kreftregisteret