Ved å laste ned materiellet istedenfor å bestille, sparer du Kreftforeningens ressurser som kan brukes på andre formål, i tillegg til miljøet.

Maksimalt antall for bestilling er 100 stk per brosjyre for institusjoner. Fyll inn ønsket antall, og legg til brosjyrene i sammendraget før du sender bestillingen. Vi ettersender brosjyrer kun til institusjoner.

Informasjonsmateriellet er gratis, men bedrifter, institusjoner og organisasjoner betaler:

  • 100 kroner ekspedisjonsavgift
  • porto for sendingen (beløpet kommer an på vekt på sendingen)

Kreftforeningen er en frivillig organisasjon som lever på innsamlede midler. Vi kan derfor ikke betale for ekspedisjonsavgiften og porto for institusjoner og organisasjoner som bestiller materiellet. Er det noe du ikke finner på denne listen, så er materiellet utgått.

Handlekurv

Du har 0 brosjyrer i handlekurven.

Gå til handlekurven

Diagnoser

 

Benmargskreft

Faktaark med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av benmargskreft.

Bestill

Bensarkom

Faktaark med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av bensarkom.

Bestill

Bli kjent med brystene dine

Informasjon til alle kvinner om hvordan undersøke brystene sine og hva som er symptomer på brystkreft.

Bestill

Blærekreft

Faktaark om blærekreft med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt.

Bestill

Celleforandringer i livmorhalsen

Faktaark som orienterer om celleforandringer i livmorhalsen og gir svar på de vanligste spørsmålene.

Bestill

Eggstokkreft

Faktaark med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av eggstokkreft.

Bestill

Føflekkreft i øyet

Faktaark med informasjon til pasienter, pårørende og andre om føflekkreft i øyet.

Bestill

Gallekreft

Faktaark med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av gallekreft.

Bestill

Hjernesvulster hos voksne

Faktaark med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av hjernesvulst.

Bestill

Hudkreft

Faktaark som orienterer om hudkreft (ikke-melanom hudkreft).

Bestill

Kreft i munnen

Faktaark om kreft i munnen med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt. 

Bestill

Leukemi hos voksne

Faktaark om leukemi hos voksne med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av leukemi.

Bestill

Livmorkreft

Faktaark med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av livmorkreft.

Bestill

Livmorhalskreft

Faktaark med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av livmorhalskreft.

Bestill

Lymfekreft hos voksne

Faktaark om lymfekreft hos voksne med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt. 

Bestill

Magesekkreft

Faktaark om magesekkreft med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt. 

Bestill

Nyrekreft

Faktaark med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av nyrekreft.

Bestill

Spiserørskreft

Faktaark om spiserørskreft med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt.

 

Bestill

Strupekreft

Faktaark om strupekreft med informasjon til pasienter, pårørende og andre berørt. 

Bestill

Tarmkreft

Faktaark om tarmkreft med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt.

Bestill

Testikkelkreft

Faktaark om testikkelkreft med informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt.

Bestill

Behandling

 

Alternativ behandling

Faktaark om alternativ behandling med generelle råd og spørsmål som det kan være viktig for deg å tenke over.

Bestill

Cellegift

Faktaark om cellegift med kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre berørte. 

Bestill

Rettigheter

 

I arbeid under og etter kreft

Brosjyre til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega om rettigheter i arbeidslivet etter kreft.

Bestill

Rettigheter for pasienter og pårørende

Brosjyren er en veiviser inn i tilbud som trygd- og pasientrettigheter.

Bestill

Tannhelse og trygderettigheter

Faktaark om tannhelse og trygderettigheter i forbindelse med kreftsykdom og behandling.

Bestill

Pårørende

 

Til deg som er pårørende

Brosjyre om det å være pårørende til noen med kreft – til deg som er familie, venn eller kollega. 

Bestill

Barn og ungdom

 

Se meg, hør på meg og snakk med meg

Brosjyre om hvordan barn som pårørende ønsker å bli møtt i sykehus, hos helsesykepleier og i skolen. Informasjon til helsepersonell, lærere og andre interesserte.

Bestill

Kjemomannen Kasper

Barnebok om kjemomannen Kasper. Maks 5 eksemplarer per bestilling. 

Bestill

Lærerveiledningen «Se meg lærer» – barn og ungdom i sorg og krise

En lærerveiledning for lærere til bruk i skolen dersom noen opplever alvorlig sykdom eller død.

Bestill

Mor eller far er alvorlig syk

Brosjyre om barnets reaksjoner når mor eller far er alvorlig syk. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte. 

Bestill

Når foreldre dør

Brosjyre om sorg og andre reaksjoner hos barn når foreldre dør. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte.

Bestill

Temaer

 

Kreft og seksualitet hos kvinnen

Hefte om kreft og seksualitet hos kvinnen. Heftet er ment å være en veileder og hjelp under og etter kreftbehandling.

Bestill

Kreft og seksualitet hos mannen

Hefte om kreft og seksualitet hos mannen. Heftet er ment å være en veileder og hjelp under og etter kreftbehandling.
Kun tilgjengelig for nedlasting

 

Spørsmål om døden

Brosjyre som inneholder flere spørsmål og svar om døden.

Bestill

Temahefte «Å dø hjemme»

Et temahefte om erfaringer med og muligheter til hjemmedød. Bare 15 prosent dør hjemme, mens langt flere sier at de ønsker å gjøre det. 

Bestill

Hva er kreft

Faktaark om kreft med kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre.

Bestill

Kreft og fordøyelsesproblemer

Brosjyre om kreft og fordøyelsesplager til helsepersonell. Inneholder informasjon om lindring av plager fra mage og tarmer.
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Veileder i brukermedvirkning

En håndbok for brukerrepresentanter som jobber for å påvirke systemene med kreftrammede og pårørende i fokus. 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Informasjon på andre språk

 

Questions about death

Brosjyre på engelsk om «Questions about death». 

Bestill

Dying at home – experiences and options

Brosjyre med historier og informasjon om det å dø i hjemmet. 

Bestill

For the next-of-kin

Brosjyre om det å være pårørende til noen med kreft – til deg som er familie, venn eller kollega på engelsk. 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Brystkreft på tvers av grenser – Urdu, somali og arabisk film

Filmer om brystkreft og mammografi på urdu, somalisk og arabisk.  

Filmene kan ses på Youtube

Bestill DVD

Engelsk brosjyre «Gode vaner for et friskere liv»

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på engelsk. 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Tyrkisk brosjyre «Gode vaner for et friskere liv»

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på tyrkisk. 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Polsk brosjyre «Gode vaner for et friskere liv»

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på polsk. 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Urdu brosjyre: Gode vaner for et friskere liv

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på urdu. 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Tamilsk brosjyre: Gode vaner for et friskere liv

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på tamil. 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Farsi brosjyre: Gode vaner for et friskere liv

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på farsi. 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Arabisk brosjyre: Gode vaner for et friskere liv

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på urdu. 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Somali brosjyre «Gode vaner for et friskere liv»

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på somali. 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Kurdisk brosjyre «Gode vaner for et friskere liv»

Råd om hvordan man kan redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer. Brosjyre på kurdisk. 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Om selvundersøkelse av brystene på 12 språk

Brosjyre om hvordan undersøke brystene på 12 ulike språk. Somali, engelsk, tyrkisk, vietnamesisk, polsk, ahmari, tagalog, kurmanji, persisk/farsi, arabisk og urdu. 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Engelsk folder – Tobakksrøyk er farlig for barn

«Ikke røyk i nærheten av barn». Folder på engelsk. 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Samisk folder – Tobakksrøyk er farlig for barn

«Ikke røyk i nærheten av barn». Folder på samisk. 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Polsk folder – Tobakksrøyk er farlig for barn

«Ikke røyk i nærheten av barn» Folder på polsk. 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Urdu folder – Tobakksrøyk er farlig for barn

«Ikke røyk i nærheten av barn» Folder på urdu. 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Folder på somalisk – Tobakksrøyk er farlig for barn

«Ikke røyk i nærheten av barn» Folder på somalisk. 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Arabisk folder – Tobakksrøyk er farlig for barn

«Ikke røyk i nærheten av barn» Folder på arabisk
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Tyrkisk folder – Tobakksrøyk er farlig for barn

«Ikke røyk i nærheten av barn» Folder på tyrkisk.
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Kreftforeningens tilbud

 

Likepersonsfolder «De forstår meg»

En brosjyre med informasjon om likepersonstilbudet til kreftpasienter og pårørende.

Bestill

Kommunens kreftkoordinator

Kommunens kreftkoordinator. Veien videre for kreftpasienter og pårørende.

Bestill

Kreftkoordinatorer i kommunen:

Smart organisering – bedre omsorg
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Økonomisk støtte

Brosjyre om å søke økonomisk støtte fra Kreftforeningen – et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende.

Bestill

Testamentsarv

Brosjyre om testamentariske gaver og hvordan de er viktige bidrag i kampen mot kreft. 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Tilbud til pasienter og pårørende

Brosjyre med tilbud for pasienter og pårørende. 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Forebygge kreft

 

#sjekkdeg-plakat 2019 (PDF)

Til venteværelser på legekontor o.l. 

Bestill

#sjekkdeg-folder 2019 (PDF)

Til venteværelser på legekontor o.l. 

Bestill

#sjekkdeg-faktaark

A4 faktaark med informasjon om #sjekkdeg og livmorhalskreft.

Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

#sjekkdeg-info. på diverse språk

A5 flyer med informasjon om #sjekkdeg på diverse språk.

Bestill

Sol/hud

 

Solvettregler – brosjyre

Brosjyre med solvettreglene. Nytt opplag vil finnes på lager våren 2020. 
Kun tilgjengelig for nedlasting. 

 

Nyt sola – unngå å bli solbrent

Brosjyre om solbeskyttelse.
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Gode råd om barn og sol – værplakat

Værplakat med pil

Bestill

Solvennbevis

Rund plakat, kun til Solvennbarnehager.

Bestill

Dyrenes solvettplakat A3

Plakat i A3 om solvett for barn

Bestill

Slik kan du sjekke føflekkene dine

Brosjyre A6, til venteværelser o.l.

Bestill

Oppdag føflekkreft/melanom tidlig

Plakat A3, til venteværelser o.l.

Bestill

Boken Solferien

En liten barnelesebok om at det er lurt å beskytte seg i sola når man er på ferie.

Bestill

Solariumsplakat: De fleste får solskader eller rynker

Solariumsplakat i A3. 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Plakat: Sjekk hvilken hudtype du har

Plakat som viser ulike hudtyper. Hvilken hudtype har du? 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Tobakk

 

Røykeslutt. Kreftbehandling og røyking

Fordeler ved røykeslutt før kreftbehandling (2019)

 

Sjiraffen Georg kosedyr

Bestill en gratis sjiraff til helsestasjonen. Kan kun bestilles av helsestasjoner, og begrenset til en til hver helsesykepleier. 

Bestill

Tobakksrøyk er farlig for barn, norsk folder

«Ikke røyk i nærheten av barn». 
Kan bare bestilles av helsestasjoner, maksimalt 100 stk.
Folderen finnes også på engelsk og noen andre språk – se «Informasjon på andre språk».

Bestill

Høydemåler norsk

«Røykfrie hjem og biler» Høydemåler med sjiraffen Georg på norsk. 
Kan bare bestilles av helsestasjoner, maksimalt 100 stk.

Bestill

Kosthold og alkohol

 

Brosjyre om alkohol og kreft

Brosjyre om alkohol og kreft – «Nyt livet lenge». 

Målgruppe: helsepersonell og befolkningen generelt.

Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Faktaark om alkohol og kreft

Målgruppe helsepersonell og befolkningen generelt.

Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Samtaleverktøy om kosthold og aktivitet

Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet. Målgruppe barn 2-9 år.
Mappe (A4) med oversiktsplansje, 15 temaplansjer og veileder for helsesykepleier.
Kun en mappe per helsesykepleier/helsesykepleierstudent (gratis).

Bestill

Plakat: Gode vaner for god helse

Helsestasjoner og barnehager kan bestille én stk plakat på 60×80 cm. 

Bestill

Fargeleggingsbok «Gode vaner for god helse»

Fargeleggingsbok for barn til bruk på 4-års kontrollen på helsestasjonen. Den handler om et variert og sunt kosthold, utelek og aktivitet.
Kan kun bestilles av helsestasjoner, maksimalt 150 stk.

Bestill

5 om dagen – enklere enn du tror!

Folderen er aktuell for privatpersoner, frisklivssentraler, helsestasjoner, og skoler.
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Manglende matlyst?

Gode råd til deg som opplever uønsket vekttap eller som synes det å spise har blitt et strev. Målgruppe: kreftpasienter, pårørende og helsepersonell

Bestill

Matlyst og smak – kostråd til kreftpasienter

Brosjyre med kostråd til pasienter, pårørende og helsepersonell. 

Bestill

Inspirasjon til gode matvaner

Kostholdstips til deg som har eller har hatt kreft.
Kun tilgjengelig for nedlasting.

Bestill

Oppskrifter på smoothie

Oppskrifter på enkle og smakfulle smoothies. 

Bestill

Oppskrifter på knekkebrød

Oppskrifter på enkle og smakfulle knekkebrød. 

Bestill

Oppskrifter på suppe

Oppskrifter på enkle og smakfulle supper. 

Bestill

Fysisk aktivitet

 

Aktivitetspark – nyttig informasjon

Folder med nyttig informasjon ved etablering av aktivitetspark. 
Kun tilgjengelig for nedlasting.

 

Fysisk aktivitet gir helsegevinst – også etter diagnose

Brosjyre med informasjon om at det er viktig å være fysisk aktiv – også etter en kreftsykdom.
Brosjyren er revidert og kan bestilles fra 1. oktober 2019.

Bestill